Veiledere til skole og lærere

Her kan du laste ned lærerveiledninger til trafikkopplæringen.

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU)

Tips og råd om sykling på skoleveien i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven §12 - 1 av 20.08.2015 som gir foreldre rett til å bestemme når deres barn skal sykle til skolen.

Presentasjon av veileder, Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

PRESENTASJON AV VEILEDER TIL FORELDREMØTER

Denne presentasjonen bygger på veilederen "Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem", og er ment som en hjelp til møter og innlegg.

Informasjon til foreldre/foresatte

Sykling på skolveien - trygt frem og hjem

Informasjon til foreldre og foresatte i forbindelse med endring av forskrift til opplæringsloven og sykling til skolen.

Trafikkboka

Lærarrettleiing

Lærarrettleiing til Trafikkboka, grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4.klasse. Nynorsk

Trafikkboka

Lærerveiledning

Lærerveiledning til Trafikkboka, grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4.klasse. Bokmål

Trå til

Lærerveiledning til det trykte sykkelmateriellet, Trå til

Her kan du laste ned veiledning til det trykte sykkelmateriellet Trå til, hefte 1 og 2.

Veiledning til Kunnskapsløftet

En veiledning for å styrke trafikkopplæringen 1. - 10. klasse

Utviklet av Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet

Trafikkopplæring i ungdomsskolen

Støttemateriell til lærere

Eksempler på praktisk gjennomføring av trafikkopplæring i ungdomsskolen.

Tenåringer i trafikken

Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikk

Et hefte til støtte for dem som arbeider med ungdom og trafikksikkerhet.

Del dette på:

Facebook Twitter