Kvinne sykler

Sykling

Sykkelen er et billig, miljøvennlig og effektivt transportmiddel for barn, ungdom og voksne.

Samtidig er du som syklist ubeskyttet og utsatt for skader. For å unngå ulykker må du:

De viktigste reglene du bør kjenne til som syklist:

  • Syklister har alminnelig vikeplikt fra høyre, og for fotgjengere i gangfelt
  • Du kan sykle på fortau og i gangfelt men må ta hensyn til fotgjengere
  • Du skal gi tegn før du svinger eller skifter plass i veibanen
  • Det er bare tillatt å ha barn under 10 år som passasjer på sykkel
    Trafikkreglene for syklister

Sykle sammen – sykkelopplæring

Vi anbefaler at foreldre sykler mye sammen med barna før de begynner å sykle alene i trafikken. Beskytt hodet, og bruk hjelm når dere sykler.

Læreplanen for grunnskolen pålegger skolene å gjennomføre sykkelopplæring –  se Trygg Trafikks tilbud til skolen.