Sykkelhjelm

Sykkelhjelm forhindrer ikke at du faller av sykkelen eller blir påkjørt, men beskytter hodet slik at skadene blir mindre alvorlige.

Syklister er ubeskyttet og har derfor høy skaderisiko i trafikken sammenlignet med andre trafikantgrupper. Noen av de alvorligste skadene i sykkelulykker er hodeskader.

Sykkelulykker og hodeskader

Hvert år må nesten 5000 personer få legebehandling etter sykkelskader. De fleste skadene er mindre alvorlige, men de alvorligste skadene som oftest gir varige plager er skader på hode/ansikt og på nakke/skulder.

Når syklister skader hodet, er det panne og tinning som er mest utsatt. Selv forholdsvis små hodeskader kan gi varige plager som hodeverk, svimmelhet, konsentrasjonsvansker og overømfintlighet for lys.

Hjelmen fungerer støtdempende og fordeler også kraften i slaget over en større flate, slik at ikke hele belastningen rammer hodet på et punkt. Å bruke sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader med 60 – 80 prosent.

Finn en hjelm du liker

Det finnes ulike typer hjelmer, tilpasset ulik bruk fra de aerodynamiske sportshjelmene, til skate/street hjelmer eller hjelmer som ligner hatter for stilfulle bysyklister.

Bruk hjelmen riktig

En sykkelhjelm har liten effekt hvis den sitter feil, for eksempel ved at den ikke dekker pannen eller hvis den sitter så løst at du mister den i en velt. Hjelmen skal sitte behagelig og fast på hodet og skal bare kunne skyves noen få cm fram og tilbake.

Den skal dekke skallen (issen), pannen, tinningene og bakhodet. Det er spesielt viktig at hjelmen dekker panne og tinninger fordi de fleste slagene mot hodet (70 prosent) treffer her. Det er en fordel om hjelmen har god ventilasjon, d.v.s. ventilasjonshull og/eller luftekanaler.

Sykkelhjelmer til barn

Galt - Hjelmen er for langt bak i nakken.

Riktig - Hjelmen dekker panne og tinninger.

Godkjente hjelmer

Sykkelhjelmer skal være merket med CE og EN 1078 som er det europeiske direktivets standard for hjelmer som er godkjente for skating og sykling.Skate-/streethjelmer er godkjente for sykling, og kan gjerne brukes. De gir mindre ventilasjon, men beskytter like godt mot slag i hodet. Hjelmen kan vaskes med lunkent såpevann. Ikke utsett hjelmen for kjemiske væsker, klistremerker e.l.

En hjelm som har fått et kraftig støt, skal erstattes med en ny. Den skal byttes ut selv om skadene ikke er særlig omfattende. En dyp ripe kan være nok til at den ikke beskytter godt nok i en ulykkessituasjon.

Del dette på:

Facebook Twitter