Gode eksempler

Her finner du gode eksempler som er hentet fra ulike kommuner som er godkjent som Trafikksikker Kommune.

Eksemplene er på ingen måte fasit, men er ment som hjelp og inspirasjon til kommunens arbeid for å bli godkjent som Trafikksikker Kommune.

Trafikksikkerhetsplan

Sotland sin trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan (pdf)

Sotland kommune sin trafikksikkerhetsplan.

Tjenestereiser og kjøp av transporttjenester

Reisepolicy for ansatte (pdf)

Bodø kommune sin reisepolicy for ansatte.

Vaksdal kommune sin reisepolicy

Retningslinjer og reglement for arbeidsrelatert ferdsel i trafikken (pdf)

Vaksdal kommune sine retningslinjer for tenestereiser.

rutiner for kjøp av transporttjenester i Bodø kommune

Kjøp av transporttjenester (pdf)

Bodø kommune sine retningslinjer for kjøp av transporttjenester.

Barnehager

Årsplan for Lyngbo barnehage

Årsplan i Lyngbo barnehage (pdf)

Årsplan hvor trafikkopplæring er integrert som en naturlig del i barnehagens arbeid. Lyngbo barnehage i Tolga kommune.

Turrutiner for barnehagene i Ski kommune (pdf)

Ski kommune har laget felles rutiner for barnehagene i kommunen. Barnehagene tilpasser denne til lokale trafikkforhold.

Skoler

Trafikksikkerhetsplan fra Aspåsen skole

Trafikksikkerhetsplan (pdf)

Trafikksikkerhetsplan fra Aspåsen barneskole.

Froland skole sin trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkhetsplan 1-10 trinn (pdf)

Froland skole sin trafikksikkhetsplan.

Trafikksikkhetstemaer for foreldremøter 1-10 trinn

Trafikk som tema på foreldremøter (pdf)

Bodøsjøen skole sine rutiner for trafikktema på foreldremøter.

Del dette på:

Facebook Twitter