Kriterier for skolene

Trafikksikkerhet i skolen generelt

Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.

Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi.

Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.

Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt
  • Årsplan hvor trafikk er integrert
  • Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport
  • Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

 

 

Anerkjennelsen vi fikk ved å bli godkjent som Trafikksikker skole har vært med på å bevisstgjøre skolens ledelse om betydningen av helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Rektor Astrid Aase Hodneland, Sunde skole, Stavanger kommune (landets første Trafikksikre skole)

 

 

Del dette på:

Facebook Twitter