Kriterier for planavdelingen

Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerhet ivaretas i arbeidet med kommuneplanens arealdel og ved behandling av reguleringsplaner.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

 

Del dette på:

Facebook Twitter