Kriterier for teknisk avdeling

Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei.

Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei.

Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak.

Kommunen har rutiner for rydding av snø og vegetasjon på skoleveier.

Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen.

Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, organisasjoner og publikum.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriteriene er oppfylt
  • Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse med kommunens drift og vedlikehold på vegnettet

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

 

Del dette på:

Facebook Twitter