Irisformet logo med iris i blått, grønt og grått

Trafikksikkerhetskonferansen 2017 - Med hodet på rett sted

Menneskelige feil fører til mange ulykker. Derfor er trafikantenes atferd svært viktig i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi trenger tiltak for å påvirke mennesker til å ta gode valg enten vi går, sykler eller kjører.

Trygg Trafikk inviterer deg til årets Trafikksikkerhetskonferanse på Oslo Kongressenter 25. og 26. april 2017. Meld deg på! 

Blant årets foredragsholdere finner vi Håvard Tjora, Kaja Nordengen og Henrik Syse. “Med hodet på rett sted” ser nærmere på hva som ligger i atferdsbegrepet og går konkret inn på hvordan de som jobber med trafikksikkerhet forsøker å bygge gode broer mellom tanke og handling.

På dag 1 spør vi “Hva ligger bak mennesklig atferd”. Vi vil utdype atferdens mange attributter – individuelt og kollektivt.

På dag 2 er temaet “Hvordan kan vi påvirke atferd”. Vi belyser hvilke påvirkningsmuligheter vi har gjennom opplæring, kontroll, og kampanje med mer.

Vi har utvidet påmeldingsfristen til 7. april! Ønsker du å delta, sender du en mail til iversen@tryggtrafikk.no

 


Konferansepris inklusive lunsj begge dager: kr. 3120,- (eks mva)

Konferansemiddag på Thon Hotell Opera 25.april klokka 19.00: kr. 700,- (eks mva)

Påmelding til konferansen og konferansemiddagen er bindende.

Del dette på:

Facebook Twitter