Irisformet logo med iris i blått, grønt og grått

Gjør deg klar for trafikksikkerhetskonferansen 2018!

Årets tema er sårbare trafikanter. De mest sårbare i trafikken er de som ikke beskyttes av bilkarosseri, bilbelte, airbager eller rekkverk.

Flere mennesker skal sykle og gå, det skal sykles enda mer enn før og barn skal sykle tidligere. Hvordan skal vi samtidig sørge for at dette ikke fører til flere omkomne og hardt skadde?

Programmet sendes ut i januar sammen med påmelding.

Noter deg datoene 24. og 25. April 2018 i kalenderen! Konferansen finner sted på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, og vi kommer tilbake med mer informasjon om program og pris i januar.

Del dette på:

Facebook Twitter