Irisformet logo med iris i blått, grønt og grått

Takk for i år!

Trafikksikkerhetskonferansen 2017 - Med hodet på rett sted - gikk vellykket av stabelen, og vi takker for alle gode tilbakemeldinger.

Neste års konferanse er allerede under planlegging, så hold av datoene 24. og 25. april 2018.

Her finner dere mange av presentasjonene fra årets konferanse og programmet for begge konferansedagene som var.

Har du andre spørsmål om konferansen, kan du sende mail til iversen@tryggtrafikk.no

 

Trafikksikkerhetskonferansen 2017

Program

Selvforklarende vei - når veien snakker til oss

Dr Anna Anund, VTI

Gjør monitorering sjåføren smartere?

Elle Elstad, Head of New Business Innovation, Tryg forsikring

Barnas Trafikklubb - en del av hverdagen

Marie Louise Zangenberg, Trygg Trafikk

Strekningsmåling av fart - Erfaringer fra Kompveien – fylkesvei 170

Nina Hanssen, Akershus Fylkeskommune

Den norske føreropplæringen

Rolf Robertsen, NORD Universitet

Gjør kontroll oss sikrere?

Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt

Medfødt atferd

Terje Bongard, Norsk institutt for naturforskning

Del dette på:

Facebook Twitter