Halvparten bruker hjelm

Over halvparten av syklistene bruker sykkelhjelm. Barn er flinkest, ungdom dårligst og blant voksne er det flere menn enn kvinner som beskytter hodet.

Statens vegvesen gjennomfører årlige tellinger av hvor mange syklister som bruker sykkelhjelm. Dette er resultatene for de siste årene:

Fordeling på kjønn og alder

Tallene fra 2014 viser at menn er litt flinkere til å bruk hjelm en kvinner, og at det er stor forskjell mellom aldersgruppene.

Del dette på:

Facebook Twitter