Mange barn er feilsikret

Mange småbarn sitter forovervendt, mot ekspertenes klare råd. I tillegg er mange barn feilsikret, ved at beltet ligger bak ryggen, under armen eller er for slakke.

Trygg Trafikk anbefaler at barn sitter bakovervendt i bil til de er minst fire år. Dette er viktig for å redusere skaderisikoen hvis det skulle skje en ulykke.

Samtidig viser tall fra Forskningsprosjektet Barn i bil at mange bruker bilbeltet feil. Dette fører til svært alvorlige skader på barn hvert år i Norge.

Andelen barn som sikres bakovervendt

Andel barn 1-3 år som sikres bakovervendt - Trygg Trafikks tellinger.

Feilsikring

Fra reelle ulykker på norske veier vet vi at mange barn blir unødvendig skadet fordi sikringsutstyret i bilen brukes feil. Flere av disse ulykkene får alvorlige konsekvenser for barna det gjelder. Blant barn som sitter i beltestol, på bilpute eller kun i bilens trepunktsbelte, ser en ofte at hoftebeltet har ligget over magen til barna, ikke hoftene. Det kan føre til at indre organer punkteres og tarmer kuttes over, når de presses mot ryggraden.

Andel som var sikret feil

Tall fra Trygg Trafikks telling i 2014 viser at alt for mange ikke sitter sikret på best mulig måte i bil:

  • 0-4 år:  46 prosent
  • 5 år:  55 prosent
  • 6 år:  64 prosent
  • 7 år:  70 prosent
  • Fra 8 år synker feilprosenten

De tre vanligste feilene

1. Beltet/selen feilplassert (under armen/bak ryggen/over overarmen)

2. Kun sikret med sikkerhetsbelte (barn under 135 cm eller under 36 kg)

3. Løse eller vridde belter

(Kilde feilsikring: Forskningsprosjektet Barn i bil, Folkehelseinstituttet)

Del dette på:

Facebook Twitter