Færre barn mister livet

Antall barn som mister livet i trafikkulykker er redusert fra nær hundre hvert år på 70-tallet, til under ti de siste årene.

– Det gikk jo bra med oss, sier vi. Og tenker tilbake på sommerens bilturer stående i midten bak med hodet mellom mors og fars skuldre. Ikke hadde vi barnesete, og bilbeltet ga mor gjerne opp etter den første av mange timer i bil. Vi lekte og syklet i gatene i nabolaget, og hadde aldri hørt om sykkelhjelm.

54 barn i 1979

Det gikk bra med de fleste, men statistikken fra 70-årene forteller at det i gjennomsnitt omkom et barn i trafikken hver femte dag – 73 barn hvert år. Tallet sank utover tiåret. I 1979 mistet 54 barn livet i trafikken. Av de 54 barna var ni bilpassasjerer, 11 syklet, 24 ble påkjørt og drept som fotgjengere, og seks stod på ski eller akte. De siste tre barna omkom i ulykker med moped eller traktor.

Større reduksjon blant barn enn andre

I 1970 omkom hele 560 personer i trafikken, av disse var nesten 100 barn under 15 år. De foreløpige tallene for 2015 viser at 120 omkom i trafikken. Av disse var tre barn under 15 år.

Lek langs vei

Antallet barn som omkommer som fotgjengere eller på ski eller kjelke/akebrett er kraftig redusert siden 70- og 80-årene. Det skyldes flere trafikksikre lekeområder, lavere fartsgrenser i boligstrøk og bedre trafikkregulering. I tillegg kommer trafikkopplæring og foreldre som i større grad passer på at barna ikke leker i trafikken.

Bedre sikring i bil

Påbudet om å sikre barn i bil ble først innført 1. oktober 1988 i Norge, men sikring av barn i bil hadde lenge vært en hjertesak for Trygg Trafikk, helsepersonell og forsikringsselskapene. Fra 2006 ble reglene for sikring av barn i bil skjerpet. Det ble påbudt å sikre barn med vektilpasset utstyr lengre, og forbud å frakte barn under tre år i biler uten belter.

Flere barn kan unngå alvorlige skader

Trygg Trafikks siste tellinger av hvordan barn er sikret i bil viser at selv om nesten alle barn er sikret i bilen, er det mange barn som ikke er sikret på den aller beste måten, og det er mye feilsikring.

 

Del dette på:

Facebook Twitter