Refleksbruk blant voksne

Andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, men er fortsatt for lav. Bare 39 prosent bruker den lille livredderen i 2016.

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

Andelen voksne som brukte refleks i mørket

 

2010: Tellingen gjennomføres på landevei i tillegg til sentrumsgater

Flere bruker refleks på landevei

Refleksbruken er høyere på landevei, der om lag halvparten har refleks på seg, mot bare en av fire i sentrum og bygater. Det er selvsagt viktig å bruke refleks på mørke landeveier uten gatebelysning. Men det er i bygater, når fotgjengere skal krysse gaten, at de fleste fotgjengerulykkene skjer.

Refleksbruk i fylkene

Fylke Andel som bruker refleks Andel på landevei Andel på sentrum
Akershus 35 % 44 % 25 %
Aust-Agder 34 % 48 20 %
Buskerud 33 % 40 % 25 %
Finnmark 46 % 49 % 43 %
Hedmark 56 % 63 % 48 %
Hordaland 34 % 53 % 30 %
Møre og Romsdal 38 % 51 % 24 %
Nordland 54 % 54 % 54 %
Nord-Trøndelag 48 % 68 % 28 %
Oppland 45 % 50 % 39 %
Oslo 27 % 30 % 24 %
Rogaland 32 % 33 % 31 %
Sogn og Fjordane 53 % 65 % 40 %
Sør-Trøndelag 28 % 32 % 23 %
Telemark 31 % 44 % 37 %
Troms 40 % 44 % 35 %
Vest-Agder 20 % 29 % 11 %
Vestfold 44 % 64 % 24 %
Østfold 53 % 59 % 46 %
Landsgjennomsnitt 39 % 47 % 31 %

Del dette på:

Facebook Twitter