Refleksbruk blant voksne

Andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, men er fortsatt for lav. Bare 31 prosent bruker den lille livredderen.

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

Andelen voksne som brukte refleks i mørket

 

2010: Tellingen gjennomføres på landevei i tillegg til sentrumsgater

Flere bruker refleks på landevei

Refleksbruken er høyere på landevei, der om lag halvparten har refleks på seg, mot bare en av fire i sentrum og bygater. Det er selvsagt viktig å bruke refleks på mørke landeveier uten gatebelysning. Men det er i bygater, når fotgjengere skal krysse gaten, at de fleste fotgjengerulykkene skjer.

Refleksbruk i fylkene

Fylke Andel som bruker refleks Andel på landevei Andel på sentrum
Akershus 25 % 35 % 20 %
Aust-Agder 19 % 19 %
Buskerud 30 % 31 % 30 %
Finnmark 46 % 43 % 43 %
Hedmark 39 % 45 % 37 %
Hordaland 30 % 52 % 23 %
Møre og Romsdal 39 % 44 % 35 %
Nordland 38 % 45 % 34 %
Nord-Trøndelag 28 % 60 % 22 %
Oppland 47 % 57 % 40 %
Oslo 20 % 20 % 13 %
Rogaland 34 % 62 % 32 %
Sogn og Fjordane 46 % 75 % 42 %
Sør-Trøndelag 13 % 14 % 11 %
Telemark 24 % 24 %
Troms 39 53 % 35 %
Vest-Agder 21 % 15 % 22 %
Vestfold 40 % 74 % 30 %
Østfold 39 % 43 % 38 %
Landsgjennomsnitt 31 % 43 % 28 %

Del dette på:

Facebook Twitter