Ulykker på sykkel

I gjennomsnitt mister 10 personer livet på sykkel årlig, mens omtrent 65 personer blir alvorlig skadet.

Det er anslått at rundt 4500 syklister årlig skades i trafikken, viser en beregning fra Transportøkonomisk institutt (TØI), basert på tall fra legevakt/akuttmottak (Rapport 793/2005). Den offisielle ulykkesstatistikken hos Statistisk sentralbyrå (SSB) viser langt færre syklistulykker. Det skyldes at mange sykkelulykker aldri blir rapportert, fordi de ikke blir politianmeldt.

De alle fleste skadene etter sykkelulykker er på armer/hender og ben/føtter, og de aller fleste er mindre alvorlige.  Blant de som søker legehjelp etter ulykker, har om lag 20 prosent hode- eller ansiktsskader. Ved å bruke hjelm kan disse skadene reduseres betydelig.

Gjennomsnittstall for årene 2010-2015:

Drepte og hardt skadde på sykkel 2010-2015
Drept Hardt skadd Totalt
0-5 år
Gutter 1 3 4
Jenter 0 1 1
6-15 år
Gutter 5 37 42
Jenter 0 11 11
16-24 år
Menn 2 25 27
Kvinner 0 8 8
25-44 år
Menn 10 82 92
Kvinner 2 41 43
45-64 år
Menn 12 110 122
Kvinner 7 55 51
65+ år
Menn 16 28 44
Kvinner 2 8 10

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Av statistikken ser vi at barn mellom 6-15 år er svært utsatte for alvorlige sykkelulykker. Over 15 prosent av de omkomne og hardt skadde syklistene er barn under 18 år. Samtidig ser vi at de fleste ulykkesutsatte er godt voksne syklister. I aldersgruppen 45 til 64 år finner vi 40 prosent av alle hardt skadde og drepte.

Drepte og hardt skadde på sykkel 2010-2015
Drept Hardt skadd Totalt
Menn 45 286 331
Kvinner 11 124 135
Totalt 56 410 466

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

 • Rundt 10 syklister dør hvert år etter trafikkulykker.
 • Rundt 65 syklister blir årlig hardt skadd.
 • Skadetallene er trolig for lave. Ikke alle skader blir politirapporterte. Dermed blir de ikke en del av den offisielle statistikken.
 • 8 av 10 omkomne syklister er menn.
 • Nærmere 70 prosent av de hardt skadde er menn, drøye 30 prosent er kvinner.

Fakta om sykkelulykker

 • Tre av fire sykkelulykker er eneulykker som ikke direkte involverer andre trafikanter
 • Hver tiende eneulykke skyldes bråbremsing eller unnamanøver for å unngå kollisjon.
 • De vanligste eneulykkene er fall ved oppbremsing eller at man sklir og velter.

Kollisjoner utgjør en av fire sykkelulykker – motpart:

 • Bil 64 prosent
 • Annen syklist 31prosent
 • Fotgjenger 5 prosent

Kilde: Transportøkonomisk institutt / Samferdsel

Del dette på:

Facebook Twitter