fotgjengere i gangfelt

Fotgjengerulykker

Eldre er mest utsatt for alvorlige fotgjengerulykker.

Gjennomsnittlig dør mellom 10 og 20 fotgjengere i trafikken hvert år. Rundt 100 blir hardt skadd, mens ca. 450 blir lettere skadd.

Vi vet ikke hvor mange av disse ulykkene som skjedde i mørket, men det er grunn til å anta at dette gjelder en stor andel.

Nesten 80 prosent av fotgjengerulykkene skjer ved kryssing av vei (om lag 40 prosent skjer i gangfelt). I overkan av 20 prosent er ulykker der fotgjengere blir påkjørt når de går langs eller i veien eller blir påkjørt av kjøretøy som rygger.
(Statens vegvesen UAG-rapport tema fotgjengere/syklister).

Fordeling aldersgrupper og kjønn

Drepte og hardt skadde fotgjengere i perioden 2010-2014
Alder og skadegrad Kjønn Drepte og hardt skadde
Menn Kvinner Totalt
0-17 år
Drept 2 2 4
Hardt skadd 44 30 74
18-24 år
Drept 6 1 7
Hardt skadd 31 19 50
25-44 år
Drept 10 4 14
Hardt skadd 41 58 99
45-64 år
Drept 16 9 25
Hardt skadd 35 60 95
65+ år
Drept 20 23 43
Hardt skadd 46 84 130

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Drepte og hardt skadde fotgjengere i perioden 2010-2014
Menn Kvinner Totalt
Drept 54 39 93
Hardt skadd 197 252 449
Totalt 251 291 532

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Eldre over 65 år er overrepresentert i fotgjengerulykkene, og utgjør nær halvparten av de omkomne fotgjengere. Det kan skyldes at eldre tåler mindre fysiske påkjenninger enn yngre personer. For de eldre blir derfor konsekvensene oftere fatale.

Vi ser av tallene at flest menn omkommer som fotgjengere, men at flere kvinner blir alvorlig skadet. Dette gjelder for voksne og eldre personer, men ikke for de yngre. Blant dem under 25 år er det flest gutter og menn som dør og skades.

Del dette på:

Facebook Twitter