Ungdom er en utsatt gruppe i trafikken.

Ungdom

Ungdom har høyere ulykkesrisiko i trafikken enn andre aldersgrupper.

Statistikken viser at årsakene til ungdomsulykkene ofte er manglende erfaring eller uoppmerksomhet, høy fart og manglende bruk av bilbelte. Mange av ulykkene skjer om natten i helgene. Aller mest utsatt er ungdommene mellom 16 og 19 år.

Derfor jobber Trygg Trafikk for å nå ungdom gjennom trafikkopplæring i skolen og via flere målrettede ungdomsprosjekter.

Trygg Trafikks prosjekter og tiltak for ungdom