Tips til tenåringsforeldre

Fra 13-årsalderen står ungdom overfor de 10 farligste årene i trafikken. Vi må sørge for at de er godt rustet til å takle utfordringer når de starter å kjøre selv.

Trygg Trafikk anbefaler:

  • Mengdetreing. Øvelseskjør med tenåringen din så mye og så tidlig som mulig. Forskning viser at ungdom som har mange timer bak rattet før de tar lappen kjører med mindre risiko, har høyere trafikkforståelse og har mindre sjanse for å komme i en ulykke.
  • Søk råd for hvordan du kan gjøre øvelseskjøringen hos Trygg Trafikk eller Statens vegvesen. Se mer om veien til førerkortet her
  • Vær en god rollemodell i trafikken selv. Dine holdninger og vaner i trafikken smitter over på tenåringen din.
  • Når lappen er i boks, lån alltid bort den sikreste bilen.
  • Snakk med tenåringen din om trafikksikkerhet og lytt til det de har å si.
  • Lag klare avtaler. Noen ganger er det lettere for ungdommen å skylde på en avtale med de strenge foreldrene sine enn å si fra selv.
  • Bli enige på forhånd om konsekvenser ved brudd på avtalen.

Se denne filmen om hvorfor du som forelder er en viktig rollemodell, og hvorfor ungdomstiden kan være en krevende periode for både tenåring og foreldre.

Del dette på:

Facebook Twitter