Oppgaver til videregående skole

Nedenfor finner du oppgaver som kan brukes i undervisning til elever på videregående skole.

Vi anbefaler at trafikk som tema tas inn i aktuelle sammenhenger og fag. Det kan for eksempel være å diskutere etiske dilemmaer man har i trafikken, roller og identitet, medienes dekning av trafikkulykker, politikk og bestemmelser, ulykkesstatistikk, eller stil- og prosjektoppgaver.

Del dette på:

Facebook Twitter