Oppgaver til videregående skole

Her finner du opplegg og oppgaver som kan brukes i undervisning på videregående skole.

Vi anbefaler at trafikk som tema tas inn i aktuelle sammenhenger og fag. Det kan for eksempel være å diskutere etiske dilemmaer og erfaringer man har i trafikken, roller og identitet, medienes dekning av trafikkulykker, politikk og bestemmelser, ulykkesstatistikk, eller stil- og prosjektoppgaver. Vi er alle trafikanter, og våre valg i hverdagen påvirker oss selv og andre.

Del dette på:

Facebook Twitter