De viktigste sykkelreglene

Det er mange lover og regler som gjelder for deg som sykler. Her har vi sammenfattet noen av det viktigste.

Gangfelt

Sykler du over gangfelt så har du vikeplikt for bilister og gående. Dersom du går av sykkelen har bilene vikeplikt for deg. Du har lov til å sykle på gangfelt så lenge du ikke er til hinder eller fare for gående eller kjørende på veien.

Sykle i veien

Når du sykler i vei eller på veiens sykkelfelt er du definert som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene. Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister på veien, det innebærer bl.a.:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • Vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • Stoppe ved rødt lys
  • Følge fartsgrensen
  • Gi tegn når du svinger
  • Følge anvisning fra trafikkskilter

Sykle på fortau

Sykling på fortau er tillatt når det er lite gangtrafikk og syklingen ikke er til hinder eller fare for gående. Sykling ved høy hastighet bør forekomme i veien.

Forbikjøring på høyre side

Syklister har lov til å kjøre forbi biler på høyre side. Husk å ta hensyn til bilistenes blindsone, det oppstår ofte farlige situasjoner mellom bilist og syklist når bilisten skal svinge til høyre.

 

Et lite tips:

Selv om du som syklist har lik rett til å bruke veien som bilister så vær obs på blindsonen til andre kjøretøy og ta ansvar for egen sikkerhet. Med økt satsning på sykkel og flere syklende, jobber vi for at samspillet mellom syklende og kjørende blir bedre i årene fremover.