Trygg Trafikk mener

Trygg Trafikk er en ikke-kommersiell landsdekkende medlems-organisasjon og et bindeledd mellom det frivillige og offentlige trafikksikkerhetsarbeidet.

Vårt samfunnsoppdrag er best mulig trafikksikkerhet for alle trafikanter. Vi er en aktiv pådriver for trafikksikkerhet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vår policy er basert på kunnskap og uavhengighet. Vi engasjerer oss i relevante politiske prosesser og har et tverrsektorielt perspektiv på trafikksikkerhet.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Jan Johansen
Jan Johansen Direktør
Miriam Kvanvik
Miriam Kvanvik Seniorrådgiver myndighetskontakt