10. Sykkelregler og skilt

Det er sammenheng mellom erfaring og ulykkesrisiko.

Trygg Trafikk anbefaler å bruke sykkelen for å få erfaring som kjørende. På sykkel kan elevene trene på plassering i veibanen, vikeplikt, oppmerksomhet, bruk av blikket, tegngivning og samspill i trafikken.

Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålene i valgfag trafikk. Elevene skal kunne:

  • følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er
  • gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet

Materiellet er utviklet med økonomisk støtte fra Tryg forsikring.

Teori og oppgaver

Teori og oppgaver

Hvorfor sykkel?
Tid: 20 min
Vikeplikt
Tid: 30 min
Erfaringslæring

Erfaringslæring

Øvelser i trafikken
Tid: I trafikken min. 90 min
Test deg selv

Test deg selv

Oppgave - trafikkskilt

Statens Vegvesen har en fin side med alle trafikkskiltene. Her finner du både skiltets navn, kategori og betydning: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Lover+og+regler/trafikkskilt

Lag et kortspill med trafikkskilt. Klipp og lim skiltene over i Word-format slik at alle skiltene blir ca 6 – 7 cm store. Det skal bare være bilde, ikke noen tekst.

Kopier opp, gjerne på stivt papir. Eventuelt kan arket lamineres etterpå. Klipp så opp slik at hvert skilt blir et kort.

spre kortene utover et bord med billedsiden ned. Deltakerne trekker et kort hver etter tur. Hvis man kan betydningen av skiltet, kan man trekke et kort til. Får man to like, har man par. Det er om å gjøre å sitte igjen med flest par til slutt.