3. Trafikk i nærområdet

Å ha kjennskap til nærmiljøet er viktig for å kunne ferdes trygt, både som fotgjenger, syklist og bilist.

Observasjonsoppgave

Selv om vi ofte beveger oss på de samme stedene hver dag, legger vi ikke merke til de samme tingene.

Hele gruppen skal gå en rute dere velger sammen på forhånd. Løypa bør ta ti – femten minutter å gå. Oppgaven er å legge merke til så mye så mulig mens dere er ute og går. Det er ikke meningen at dere skal se etter noe spesielt, bare at dere skal være ekstra observante.

Tilbake i klasserommet skriver dere ned på tavla hva dere har lagt merke til. Det vil være mye forskjellig. Læreren spør så om dere har lagt merke til feks. hvor mange barn dere har passert. Eller hvor mange hus som hadde røde tak. Eller noe helt annet. Sannsynligvis har ikke så mange lagt merke til akkurat dette.

Diskusjon i gruppa etterpå: Hvorfor er det slik at vi legger merke til forskjellige ting? Hadde resultatet blitt annerledes om dere hadde fått beskjed om å se etter en bestemt ting? Hva da med lekende barn, biler som kom ut fra oppkjørsler og løse hunder? Hvordan kan vi knytte dette opp til trafikken? Får vi med oss alt der? Kan vi trene oss opp til å se mer?

 

 

Videogalleri

Kartoppgave

Ta utskrift av et kart (eller bruk et ferdig trykket) over nærområdet deres. Del gruppa inn i mindre grupper på fire eller fem elever. La hver gruppe velge sitt område på kartet.

Gruppene får i oppdrag å sjekke sitt område nøye. Hvor kan det oppstå farlige situasjoner? Hva tenker man at kan skje akkurat her? Er det et hull i asfalten som er farlig for syklister, eller dreier det seg om en hekk som burde vært klippet? Gruppene markerer funnene sine på kartet.

Tilbake i klasserommet skal alle gruppene markere sine funn på et stort, felles kart. Når dette kartet er ferdig har dere en oversikt over farlige steder i nærområdet.

Lag et innlegg til et foreldremøte, til lokalavisen eller et annet egnet forum hvor dette kan tas opp. Hvordan kan et lokalsamfunn utbedre farlige steder?