4. Først til skadestedet

Som førstemann til ulykkestedet skal du sikre - varsle - redde

Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålet eleven skal kunne

  • demonstrere hvilke plikter og hvilket ansvar de har ved en trafikkulykke, og utføre livreddende førstehjelp gjennom praktiske øvelser

Ført på ulykkesstedet – hva gjør du?

Plikter ved trafikkuhell

  • Hvilke plikter har du hvis du blir innblandet i et trafikkuhell eller kommer først til et skadested? Les §12 i Vegtrafikkloven her.
  • Gjelder de samme pliktene hvis du kommer syklende?
  • Har du vært førstemann til et ulykkessted? Hva gjorde du?

Rollespill

Bruk teksten under, eller ta utgangspunkt i en annen ulykke eller nesteulykke.

Fire alvorleg skadd i trafikkulykke (P4)
Fire ungdomar vart alvorleg skadd i ei trafikkulykke på E18 ved Østfoldstøtta i Akershus ved 18:30-tida i kveld. To av dei fire ungdomane sit fastklemd i vraket, opplyser politiet i Follo. Brannvesen, amulanse og politi er på staden. Det er førebels uklart kva som er årsaka til ulykka og kor mange kjøretøy som er involvert.

  • I bilen rett før ulykken. Lag et rollespill der ulykken blir et faktum.
  • I bilen rett før ulykken. Lag et rollespill der ulykken unngås.

Førstehjelp

  • Hva er viktig å kunne om førstehjelp? Se filmer og let opp andre nettressurser.
  • Øv innblåsninger og hjertekompresjoner på en treningsdukke.
  • Øv på å legge hverandre i stabilt sideleie.

Ved behov, søk bistand hos kolleger, frivillige organisasjoner eller kompetente personer i nærmiljøet.