5. Trafikant i mørket

Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent

Blir du sett? er et prosjektarbeid om refleks. Prosjektarbeidet er knyttet til kompetansemålet eleven skal kunne

  • vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader, og hvorfor det er viktig å bruke utstyret riktig

I tillegg er målet for prosjektarbeidet at elevene skal

  • bli motivert til å bruke refleks
  • få hele skolen til å bruke refleks på skolens refleksdag

Prosjektarbeid

1. Gi elevene i oppgave å gjennomføre den individuelle leksen som er en spørreundersøkelse til voksne. Hensikten med oppgaven er å sette elevene inn i fakta om refleks, og å få til en samtale om trafikksikkerhet mellom elev og foreldre.

2. Sett en dato for en felles refleksdag på skolen som alle gruppene kan jobbe mot og som markerer at nå er reflekssesongen i gang.

3. Del inn klassen i grupper på fire og fire elever. Det er 6 gruppeoppgaver. Velg ut hvor mange av oppgavene klassen har mulighet til å gjennomføre. Sett av 4-5 timer til gruppearbeidet.

4. Sett av 30 min til en refleksjon i klassen etter gjennomført prosjektarbeid.

  • Hva var høydepunktet? Hva er dere mest fornøyd med? Økte dere refleksbruken på skolen?
  • Hva har du lært om refleks? Kommer du til å bruke refleks videre fremover?