6. Ungdomsulykker

Trafikkulykker er noe som skjer alle andre, ikke meg.

Kunne det vært deg? består av en film med etterarbeid og et prosjektarbeid. Kunne det vært deg? er knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne:

  • følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er
  • vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene
  • vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader og hvorfor det er viktig å bruke utstyret riktig

A. Film «Kunne det vært deg?» med etterarbeid

Søndag 13. april 2008 skjer det en ulykke i nærheten av Stryn. Camilla på 15 år mister livet. Sjåføren og 2 passasjerer overlever. Se filmen og gjør deretter etterarbeidet. Etterarbeidet tar for seg perspektivet til sjåføren, til vennene og til Camilla.

B. Prosjektarbeid «Kunne det vært deg?» Temaer: fart, belte, hjelm og refleks

1. Gi elevene i oppgave å gjennomføre den individuelle leksen som er en spørreundersøkelse til voksne. Hensikten med oppgaven er å sette elevene inn i fagstoff innenfor alle de fire temaene, og å få til en samtale om trafikksikkerhet mellom elev og foreldre.

2. Del inn klassen i grupper på fire og fire elever. Det er åtte gruppeoppgaver, to til hvert av temaene. Velg ut hvor mange av oppgavene klassen har mulighet til å gjennomføre, men sørg for at alle temaene blir dekket. Sett av 3-4 timer til gruppearbeidet. Alle gruppeoppgavene er delt inn i en praktisk oppgave, refleksjon, fakta og forberedelse til en presentasjon. Til oppgave 5 trenger elevene en egghjelmer. Disse kan kjøpes i Trygg Trafikks nettbutikk.

3. Elevenes gruppearbeid skal munne ut i en presentasjon. Sett av to timer til dette. Hvilke deler elevene skal ha med i presentasjonen står beskrevet i de enkelte oppgavene.