8. Fart, krefter og risiko

Høy fart var medvirkende årsak i 48 prosent av dødsulykkene i perioden 2005-2010

Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne

 • vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene
 • følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er

Refleksjon fart

Høy fart, akselerasjon og risikofylt kjøring kan oppleves som spennende. Høy fart  innebærer også et stort ansvar og kan få alvorlige konsekvenser.

 • Hvorfor kan høy fart og risikofylt adferd oppleves som spennende?
 • Hvilke konsekvenser kan høy fart eller risikofylt kjøring føre til?
 • Har du eller noen du kjenner vært utsatt for en ulykke som følge av for høy fart?

Hvorfor har vi de fartsgrensene vi har?

Har du noen gang tenkt på hvilke krefter du kan utsettes for ved en krasj?

 • Hvor settes fartsgrensene til 30, 50, 70 km/t?
 • Er det noen gang greit å bryte fartsgrensene?
 • I hvilke situasjoner kan det være feil og ulovlig å kjøre i den angitte fartsgrensen?
 • Hvorfor kan bilene kjøre i over 200 km/t når høyesete lovlig hastighet i Norge er 110 km/t?

Fartskontroll

 • Se filmene.
 • Gjennomfør en fartskontroll i nærområde.
 • Bearbeid resultatene og diskuter om noe bør gjøres.


Sikring av bagasje

Hvis noe veier tre kilo vil det bli kastet framover med en kraft på 90 kilo, etter en bråstopp fra 50 km/t.

 • Les teksten Sikring av bagasje.
 • Hvor mye veier en colaflaske? Hvilke vekt tror du den vil ha etter en bråstopp i 50 km/t? Hvilke skader kan den gi deg om flasken ligger løs?
 • Hvor plasserer du mobil, bag/sekk, laptop eller en flaske når du sitter på i bil?

Tid spart?

Bruk formelen vei = fart x tid.

 • Du sitter på i bil og dere skal kjøre 10 mil. Hva sparer dere ved å øke gjennomsnittshastigheten fra 70 km/t til 80 km/t?
 • Dersom dere krasjer. Hva er forskjellen på en kollisjon i 70 og 80 km/t?

Trafikkregler

 • Hva er en trafikkregel? Hvorfor har vi trafikkregler? Hvilke trafikkregler kjenner du til? Her finner du trafikkreglene.
 • Det finnes mange eksempler på youtube som tar for seg uansvarlig sykling og kjøring. Finn gjerne egne eksempler. Diskutér og reflektér.