9. Hjelm, belte og refleks

Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent

Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålet eleven skal kunne

 • vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader, og hvorfor det er viktig å bruke utstyret riktig

Hvordan virker sykkelhjelmen?

En sykkelhjelm forhindrer ikke ulykker, men den kan være en billig og effektiv livredder. Les teksten om sykkelhjelm og se filmene.

 • Forklar med egne ord hvordan sykkelhjelmen beskytter hodet ved et fall.
 • Hvordan skal sykkelhjelmen sitte?
 • Mange slutter å bruke hjelm på ungdomsskolen. Hvorfor? Hvordan få flere ungdommer til å bruke hjelm?

Fimer til oppgavene

Argumentasjonsoppgave om bruk av bilbelte

Bilbelte er det mest effektive sikkerhetsutstyret som finnes i bil. Dersom alle i bilen brukte beltet riktig, ville omkring 50 liv vært spart i trafikken hvert år.

 • Skriv ned de vanligste unnskyldningene for mangelfull beltebruk. Lag motargumenter.
 • Du sitter i en bil og en eller flere i bilen tar ikke på seg bilbelte. Hva gjør du? Hva kan konsekvensene av valget ditt være? Hvilke andre måter kunne du ha løst dilemmaet på? Hvilke argumenter ville du brukt?
 • Les i forskrift om bruk av personlig verneutstyr. Hvem er ansvarlig for at bilbeltet brukes?

Hvordan skal bilbeltet sitte?

Se filmene og les teksten bilbelte er det viktigste sikkerhetsutstyret i bil.

 • Hvordan skal bilbelte sitte?
 • En kollisjon i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på…. ?


Testing av refleks med lommelykt

Les teksten refleks redder liv. Finn deretter frem reflekser og en lommelykt og gjør en enkel test. Ikke alle reflekser er gode nok til at du blir sett i mørket.

 • Gjennomfør testen i et mørkt rom.
 • Lommelykten må holdes på nesetippen.
 • Lys på refleksene. Bruk nye, gamle, harde og myke reflekser og refleksbånd.
 • Prøv også å lyse på aluminiumsfolie, stål, speil og glitter.
 • Test refleksvester. Både nye uvaskede og gamle vester som er vasket.

Refleksdemonstrasjon

For å forstå viktigheten av refleks er det viktig å se hvordan det fungerer. En refleksdemonstasjon vil vise hvordan en refleks gjør deg synlig i mørket.

Refleksdemontrasjon

Refleksdemonstrasjon