Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Valgfaget trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikken som system og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Opplæringen har også et langsiktig perspektiv og skal gi elevene et grunnlag for å utvikle seg som ansvarlige og selvstendige trafikanter. Gjennom faget skal elevene motiveres til kommunikasjon og samhandling i trafikken.

Skolen skal legge til rette for bred variasjon i metoder og ta i bruk forskjellige læringsarenaer. I valgfaget trafikk er det naturlig at skolen samarbeider med etater og organisasjoner som er opptatt av samferdsel og trafikksikkerhet. Deler av opplæringen må skje ute i trafikken, og den må legge til rette for praktisk trening med klare regler og under forsvarlige forhold. Valgfaget trafikk skal ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer som trafikanter, både som fotgjengere, syklister og passasjerer. Elevene kan vise sin kompetanse gjennom demonstrasjoner, diskusjoner og presentasjoner.

For elever på 9. og 10. trinn kan skolen velge å tilrettelegge for Trafikalt grunnkurs.  Valgfaget inneholder alle komponentene i trafikalt grunnkurs med unntak av mørkekjøringsdelen.

Valgfag trafikk er et selvstendig fag, og elevene skal kunne ta valgfaget uten å ta trafikalt grunnkurs. For å få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs, må skolen oppfylle følgende krav:

Eleven må

  • være til stede under hele førstehjelpsopplæringen og totalt minst 80 prosent av valgfagets 57 timer
  • være elev på 9. eller 10. trinn
  • ta mørkekjøringsdelen ved en trafikkskole

Læreren må

  • være godkjent trafikklærer, eller lærer med førerkort klasse B og godkjent av Vegdirektoratet.
  • Undervisningen må gjennomføres med maksimalt 18 elever.

Les mer om krav til både elev og lærer i Valgfaget trafikk  her .

Tilleggsutdanningen kan gjennomføres på følgende måte: 

Lærer må ha gjennomført et kurs han/hun må ta ved Nord Universitets studiested Stjørdal.

Kurset bygger på det «gamle» kurset man måtte ha for å undervise i trafikalt grunnkurs. Det gir 5 studiepoeng og avsluttes med en skriftlig oppgave. Lærerne får en innføring i både førstehjelp og trafikant i mørke (den gamle mørkekjøringsdelen).  Kurset går over 5 dager ved Nord Universitet. Kurset koster 11 000, pluss semesteravgift på 725,00. Les mer om kurset her:

Les mer om Nord universitet sitt kurs her!

Det er et begrenset antall plasser.

 

Kontaktperson

Torunn Mevik
Torunn Mevik Rådgiver, Viken
Amad Nasir
Amad Nasir Prosjektleder opplæring