Ungdom med vinterklær foran en ambulanse.

Underveis

Underveis er tilpasset ungdomsskole og videregående opplæring, og kan inngå som en del av undervisningen i de fleste fag. Her finner du interaktive og engasjerende opplegg som er enkle å bruke!

Digital lærebok

Underveismodulene er knyttet til overordnet del og læreplanmål i mange fag for ungdomsskole og videregående opplæring tilknyttet LK20. Boka er delt inn i ti kapitler, og har en egen del med flere læringsressurser.

Gå til læreboka

Bremselengde- og kollisjonskalkulator

Hvor lang stopplengde har en bil i 50 km/t på vått føre? Eller hva med stopplengden på tørt føre i 80 km/t? For å kunne ta livsviktige og bevisste valg i trafikken, må man forstå hva mulige konsekvenser i trafikkbildet kan være. Last ned bremselengde – eller kollisjonskalkulator nedenfor og lag scenarioer med egne tall.

Gå til mer om bremselengde- og kollisjonskalkulatoren