Ikon som viser person foran en bil der personen holder førerkortet sitt

Øvelseskjøring – tips og råd til deg som ledsager

Når du ledsager under øvelseskjøring er det du som regnes som fører av bilen, selv om du sitter i passasjersetet. Her har vi samlet noe av det du bør tenke på før, under og etter øvelseskjøringen.

Krav til deg som ledsager:

  • Du må være minst 25 år.
  • Du må ha hatt førerkort sammenhengende de siste 5 årene, i samme klasse som det øves til.
  • Ledsager skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil, og kan for eksempel ikke være ruspåvirket eller syk.

Krav til bilen:

  • Bilen skal være i forskriftsmessig stand før kjøring, og forsvarlig stand under kjøring. Forskriftsmessig vil blant annet si at bilen er EU-godkjent, forsikret og at vognkort del 1 ligger i bilen. At bilen er i forsvarlig stand vil si at den ikke har feil eller mangler som er av betydning for sikkerheten.
  • Bilen må tilhøre klasse B med tillatt totalvekt på maks 3500 kg.
  • Bilen som øvelseskjøres med skal være merket med en synlig rød L på hvit bakgrunn, bak på bilen.
  • Bilen skal være utstyrt med et ekstra innvendig speil for ledsageren, slik at ledsager for eksempel kan følge med på trafikken bak.

Som ledsager bør du også tenke gjennom forskjellen på å instruere noen, og veilede noen. Still åpne spørsmål som gjør at sjåføren må reflektere over egne valg.

Gjelder det øvelseskjøring til noe annet enn Klasse B? Her finner du den informasjonen du trenger før du øvelseskjører i de ulike klassene.  https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/ovelseskjoring/ 

Tips til ledsager ved øvelseskjøring

Vi anbefaler også at du som ledsager blir med på de første kjøretimene hos en trafikkskole. Da kan du se hva eleven trenger å jobbe med når dere skal øvelseskjøre på hjemmebane.

Begrepsforklaringer 

Ofte sier vi noe som vi tror andre forstår – uten noe mer forklaring. Vi tror det er smart å se nærmere på hva vi egentlig mener med disse vanlige uttrykkene. Rådet til den som er ledsager er å være konkret i tilbakemeldinger og i beskjeder underveis. 

Ikon som viser en kjørebane og kjegler og trafikkskilt

“Kjør forsiktig” 

Skal du kjøre forsiktig eller skal du kjøre trygt? Det vi egentlig mener er at risikovurderingen må være god. 

En “forsiktig” sjåfør er ikke nødvendigvis en trygg sjåfør. Som sjåfør må du være forberedt på ting som kan skje underveis. Både trafikkmiljø og mulige risikofaktorer endrer seg kontinuerlig i løpet av en kjøretur, og det må du være bevisst på. 

Er det glatt? Er det mørke skyggepartier i en sving der sola ikke tar, så kan det være glattere der enn andre steder. Kjører du over en bru kan det bli glatt her på grunn av fuktigheten fra vannet under. Ta en friksjonstest (bremsetest) på et egnet sted uten trafikk for å sjekke hvor glatt det er. Husk å sjekke speil først! Det kan hende du må gjøre dette flere ganger i løpet av turen, etter hvert som forholdene endrer seg. 

Er det mørkt og vått ute? Sjekk at du bruker riktig lys, tenk over at det er vanskelig å oppdage personer langs veien, særlig dersom de ikke har refleks på seg. Vær også bevisst på at andre kan ha problemer med å se deg i det været. 

Er det noe som er spesielt farlig på denne strekningen, for eksempel fareskilt som varsler om elg? Da må du ha ekstra oppmerksomhet rettet mot skogkanten på denne strekningen skiltet varsler om. 

Er det mye trafikk? Går trafikken i samme retning som dere kjører, eller er det trafikk motsatt veg? Hvor er det smart å rette oppmerksomheten mest? 

Ikon som viser menneskehode

“Konsentrer deg om kjøringen” 

Å konsentrere oss gjør vi ganske mye hver eneste dag. Når vi snakker om kjøring, så mener vi at hjernen må være “skrudd på” i forhold til det du nå skal gjøre. Hjernen må i kjøremodus. 

Har du sovet godt i natt? Har du spist frokost? Er du klar for å kjøre eller har du tenkt på andre ting? 

Du må sitte godt, ha riktig sittestilling, speilene må være rene og du må ha god sikt. Du må bruke kapasitet på de trafikale situasjonene som må håndteres og forutse hva som er neste trekk. Du kan ikke tenke på hva du skal gjøre når du kommer frem, på hva du vil spise til kveldsmat eller gjøre i helgen. Du må være mentalt til stede her og nå. 

Ikon som viser øye

“Vær fokusert” 

For å være fokusert må du være til stede mentalt, og du må tenke på dine arbeidsoppgaver. Å forutse mulige farer når du kjører er viktig. Kjøreprosessen som du har lest om tidligere består av fem elementer: se, oppfatte, avgjøre, handle og evaluere. 

Blikket er vår viktigste sans når vi kjører og den viktigste sansen for å ha en god kjøreprosess: Se langt frem, beveg blikket, få overblikk, bli sett og forstått, og se etter mulige utveier. 

Det finnes flere mentale triks for å gjenvinne konsentrasjonen hvis du blir stresset, for eksempel: 

Å puste rolig.

Bevege blikket, så det ikke “låser seg”.

Sjekk sittestillingen, at du er avslappet i kroppen og ikke tviholder i rattet. 

Det er lov å ta en pause for å nullstille hjernen og få litt frisk luft.

Ikon som viser et hånd på rattet

“Ha fokus på arbeidsoppgavene” 

Hva er egentlig arbeidsoppgavene nå? Jo, at du skal ferdes trygt, samhandler godt med andre trafikanter, og at kjøringen er i tråd med gjeldende lover og regler. Det er de overordnede arbeidsoppgavene dine. Hvis vi bryter det ned, så kommer vi tilbake til de foregående punktene om å være fokusert og konsentrert. 

Husk at du som ledsager ikke gir den som kjører flere arbeidsoppgaver enn to til tre av gangen! Prioriter det viktigste, og la det mindre viktige vente til senere. 

Du som kjører bilen kan ha mange oppgaver. For eksempel så kan oppgavene dine akkurat nå være å planlegge å kjøre gjennom krysset som du snart kommer til. Da er arbeidsoppgaven din å komme trygt igjennom krysset. For å klare det må du planlegge det du skal gjøre. Du må se langt frem, redusere farten, skifte gir, plassere bilen, sette på eventuelle tegn, få overblikk alle veier, sjekke at det er klart, trå inn clutchen, bytte gir, slippe ut clutchen, vurdere om du må skifte rattgrep eller om du kan holde grepet du har, sjekke igjen om det klart, sjekk om farten er tilstrekkelig redusert osv. 

Dette er et eksempel på en helt vanlig trafikal situasjon som har mange arbeidsoppgaver i seg. Oppgaven din er å forberede deg som sjåfør og velge arbeidsoppgaver. Alt kan ikke gjøres på en gang, gjør det viktigste først.