Ikon som illustrerer et førerkort

Ta lappen? Dette må du vite.

Veien til førerkortet handler mer om at du skal bli en dyktig sjåfør, enn at du skal bestå førerprøven raskest mulig. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 140 timer til øvelseskjøring.

For å få godkjent førerkort må du gjennom obligatorisk opplæring i forkant. Dagens føreropplæring avsluttes når du har hatt oppkjøring. Opplæringen er delt inn i 4 trinn. Trinn 2-4 inneholder både teori og praksis, og inneholder det du må kunne for å kjøre sikkert og miljøvennlig. De obligatoriske delene må gjennomføres ved trafikkskolen da de er for omfattende til å kunne vurderes under førerprøven.

  1. Trafikalt grunnkurs
  2. Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  3. Trafikal del
  4. Avsluttende opplæring

Fullstendig læreplan for førerkort klasse B finner du hos Statens Vegvesen 

Trinnene på vei til førerkort

Ikon som viser en person med tankeboble som skal illustrere teoriprøven

Teoriprøven

Du kan ta teoriprøven fra du er 17,5 år, og den må gjennomføres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Men først må du levere søknad om førerkort. Når du har mottatt en bekreftelse om at søknaden din er registrert, så kan du ta teoriprøven. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

I sammenheng med prøven blir det også foretatt en synstest. Og for å bestå teorien, må du svare riktig på 85 prosent av oppgavene. Hvis du ikke klarer det, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.

Ikon som viser person foran en bil der personen holder førerkortet sitt

Oppkjøring 

Prøven består av en sikkerhetskontroll, og rundt en times kjøring i variert trafikk. Under sikkerhetskontrollen kan du få beskjed om å sjekke lys, bremser, varsellamper eller annet. Under kjøring kan du bli bedt om å snu, parkere og rygge. Du får beskjed om hvor du skal kjøre, og ruten er valgt av en datamaskin på forhånd.

En sensor fra Statens vegvesen vil vurdere om du har bestått, eller ikke bestått, prøven. Dette får du beskjed om straks du er ferdig med oppkjøringen.

Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling, og kan kjøre behagelig og økonomisk. Du må samtidig greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg. Kjøremåten din skal være tydelig, sikker og gi god trafikkavvikling.

Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til god samhandling med andre trafikanter.

Kilde: Statens vegvesen

Les mer om oppkjøring på Statens Vegvesens side 

Nettopp fått lappen? Dette bør du tenke på:

Husk de viktigste risiko-områdene:

  • Fart – for høy fart etter forholdene. 
  • Rus – alkohol, narkotika og trekantmedisin. 
  • Oppmerksomhet – mobil, dagdrømming, GPS. 
  • Sikring – beltebruk, løse gjenstander, dyr. 
  • Kunnskap – kunnskap og holdninger. 

Første bokstav i hvert risikoområde danner ordet FROSK, så er det lett å huske.