Krav til sykkelen

Det finnes krav sykkelen din må oppfylle før du ruller av gårde. Det er påbudt å ha ringeklokke, reflekser og to separate bremser når du sykler på offentlig vei. Her kan du sjekke om din sykkel tilfredsstiller kravene.

En sykkel er definert som et kjøretøy i Trafikkreglene. Dermed stilles en del krav til utstyr sykkelen din må ha.

Sjekk at du har to separate bremser

Sykkelen skal ha to separate bremser som virker uavhengig av hverandre, slik at sykkelen kan stanse raskt og sikkert. Den ene bremsen skal virke på forhjulet og den andre på bakhjulet.

Husk vedlikehold av sykkelbremsene

Bremsene skal virke med en gang du begynner å bremse. Bruk derfor bremsehåndtakets strammeskrue til å etterstramme vaieren jevnlig. Bremsene skal verken «henge» eller gå tregt. Derfor er det lurt å ha litt olje i wirestrømpen når det trengs.

Pass også på at bremseklossene på felgbremsene ikke er for nedslitte. Når felgbremsene ikke er i bruk skal de være omlag 2 mm. fra felgen. De skal «ta» midt mot felgen når du bremser – aldri mot selve dekket. Bremseklosser bør skiftes når de blir for slitt.

Lys, refleks og ringeklokke skal være på plass

Sykkelen skal ha rød refleks bak og gul eller hvit refleks på begge sider av pedalene. Dersom sykkelen brukes i mørke eller vær med dårlig sikt, skal den ha lykt foran med hvitt eller gult lys og en lykt bak som gir rødt lys. Husk at refleksene mister effekt dersom de er dekket av skitt og søle. Vask derfor refleksene når du ser at det er nødvendig. Sykkelen skal også ha en signalklokke. Husk at andre typer varslingsapparat er forbudt.

Den fulle lovteksten med kravene til sykkelen finner du i forskrift om krav til sykkel på Lovdata.no. 

Vårerengjøring av sykkelen

· Vask sykkelen: Vask av skitt, smør kjedet, og gi gir- og bremsevaiere et par dråper olje.

· Sjekk bremsene: To gode bremser er påbudt, og gir god sikkerhet. Hvis mønsteret på bremseklossene er nedslitt bør de byttes.

· Ta en dekksjekk: Se etter sprekker, spesielt på innsiden av dekkene,  hvis sykkelen har overvintret på felgen med flate dekk. Veldig slitte dekk der mønsteret nesten er borte bør skiftes.