Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kontaktpersoner

Harald Heieraas
Harald Heieraas Seniorrådgiver
Unni Knutli
Unni Knutli Fungerende regionleder, Vestfold og Telemark
Anders Havdal
Anders Havdal Rådgiver