Vi skal redde liv

Trygg Trafikk er en landsdekkende organisasjon som jobber for at færrest mulig skal bli alvorlig skadet eller drept i trafikken. Vi gjennomfører kampanjer og prosjekter, og gir opplæring og informasjon om trafikksikkerhet til barnehager, skoler, bedrifter, kommuner og myndigheter.

Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet overfor myndigheter og bedrifter. Siden 1956 har vi bidratt til målrettet innsats innen forskning og opplæring og kunnskapsformidling. Vi følger ulykkesutviklingen nøye og er høringsinstans i en rekke saker. Gjennom våre vedtekter har vi ansvar for trafikkopplæring og for informasjon om trafikksikkerhet.

Vi har distriktskontorer i alle fylkene og hovedkontor i Oslo. Totalt er vi omlag 50 ansatte som daglig jobber med trafikksikkerhet.

Vårt arbeid finaniseres av statlige bevilgninger og samarbeidspartnere som forsikringsselskaper, fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og andre virksomheter. Vi samarbeider med medlemmene om kampanjer, politiske saker, skaper møteplasser og arrangerer hvert år Trafikksikkerhetskonferansen.

Her kan du lese Trygg Trafikks årsrapport 2015

Forsiden på dokumentet Trygg Trafikk mener

Trygg Trafikk mener

«Trygg Trafikk mener» er vårt kunnskapsgrunnlag og oppslagsverk. Her finner du organisasjonens holdninger til over 30 forskjellige temaer, fordelt på fire kapitler.

Årsrapport 2016

Trygg Trafikk

Fant du det du lette etter?

Ja Nei