Folk fra Trygg Trafikk på gresset samlet i sirkel. De har hendene i været og og smiler til fotografen som står over.

Om oss og vårt arbeid

Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet.

Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksom-heten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter.

Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at feil-handlinger ikke fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet.

Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Folk fra Trygg Trafikk på gresset samlet i sirkel. De har hendene i været og og smiler til fotografen som står over.

Våre ansatte

Her finner du alle som jobber hos oss og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Bilde av et trehus i Sydneskleiven i Bergen.

Fylkeskontorene i Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er tilstede over hele landet. Her kan du komme i kontakt med ditt fylke, og du kan lese om hva de jobber med og aktiviteter i fylket.