Trafikksikkerhetskonferansen 2021

Norge skal halvere antallet omkomne og hardt skadde i trafikken på 10 år. Målet er svært ambisiøst. Har vi verktøyene og viljen?

Tema for 2021: Hvordan halvere antallet drepte og hardt skadde på 10 år?

Norge skal halvere antallet omkomne og hardt skadde i trafikken på 10 år. Målet er svært ambisiøst. Har vi verktøyene og viljen?

Dette er hovedtema for årets nasjonale trafikksikkerhetskonferanse som arrangeres digitalt onsdag 14. april 2021.

Forslaget til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 er sannsynligvis lansert og vi spør:

  • Hva vil regjeringen på trafikksikkerhetsområdet?
  • Hvilke prioriteringer har Statens vegvesen og hva vil fylkene bidra med?
  • Hvor er de største utfordringene og hva bør gjøres?

Deretter skal vi dykke ned i ulike faglige tema som fart, uoppmerksomhet og rus.

Programmet er snart klart, og vi lover at det blir aktuelt, spennende og variert! Møteleder er NRK-profil Christian Strand.

Aktuelt fra Trafikksikkerhetskonferansen