Trafikksikkerhetskonferansen 2020

Hold av datoene i dag! Trygg Trafikk inviterer til landets største trafikksikkerhetskonferansen 21-22.april i Oslo.

Tema for 2020:

Hva gjør vi fram til teknologien redder oss?

Den teknologiske utviklingen er i ferd med å revolusjonere trafikken (på godt og vondt). Vi må forberede oss på et mer komplisert trafikkbilde, der kjøretøy med ulik grad av automatisering vil sameksistere med nye former for mikromobilitet og flere myke trafikanter. Dette vil skape nye utfordringer for trafikksikkerhetsarbeidet. Samtidig er utfordringer som fart, sikring og uoppmerksomhet på langt nær løst. Vi spør:

  • Hva er de store trendene i reisemønstre framover og hva skjer på EU nivå?
  • Hva finnes av teknologi som påvirker trafikksikkerheten og hva kommer?
  • Hvor langt er vi villige til å la teknologi begrense vår atferd i trafikken?
  • Hvordan skal vi arbeide med trafikksikkerhet i overgangsfasen mens vi venter på at teknologien skal redde oss?
  • Hva er hovedutfordringene og hvilke tiltak skal vi prioritere for å komme nærmere nullvisjonen?

Trafikksikkerhetskonferansen 2020 setter søkelys på den sikkerhetskritiske perioden vi går i møte «mens vi venter på at teknologien skal redde oss….».