Sykkel på vei etter en buss i trafikert område.

Trafikksikkerhets-konferansen

Trafikksikkerhetskonferansen 2024 ble arrangert 17. april 2024 i Oslo. Fokus var på hvordan trafikksikkerhet kan bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. I 2025 holdes konferansen på onsdag 9.april.

Meld deg på nyhetsbrev om trafikksikkerhetskonferansen

Trafikksikkerhetskonferansen 2024

Tema for konferansen i 2024 var Bærekraftig mobilitet – sikre trafikanter. Flere av FNs bærekraftsmål preger mobilitetsutviklingen i Norge. Naturinngrepene ved veibygging og klimagassutslipp fra kjøretøy skal reduseres. Antallet dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker skal halveres. Nylig la regjeringen frem sitt forslag til ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Planen skal bidra til oppfyllelse av nullvisjonen og nasjonale klima- og miljømål. På årets trafikksikkerhetskonferanse skal vi se nærmere på trafikksikkerhet som del av bærekraftsarbeidet. Spørsmål vi vil belyse er:

  • Kan nullvisjonen og andre bærekraftsmål forenes når vi planlegger, bygger og vedlikeholder vei? 
  • På hvilken måte kan offentlige og private virksomheter påvirke til bærekraftig og sikker mobilitet?  
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for en sterk økning av fotgjengere og syklister uten at det blir flere drepte og hardt skadde? 
En mikrofon på et stativ i en forsamling.

Smakebiter fra programmet

Vi gleder oss til en spennende dag hvor vi vil belyse hvordan trafikksikkerhet kan bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. Her finne du innlederne som vi ser frem til å se fra salen.

Les mer om flere av innlederne

fire mennesker på rad der hun første til venstre ser rett i kamera. Alle holder i papir og alle har fargerike klær.

Hvorfor skal du delta på trafikksikkerhetskonferansen?

Trafikksikkerhetskonferansen har siden år 2000 vært en viktig møteplass for fagmiljøet innen trafikksikkerhet – med opp mot 300 deltakere fysisk.

Les mer om hvorfor du skal delta

Vil du ha stand på konferansen vår?

Jobber du i en organisasjon eller firma som våre konferansedeltagere kan være interessert i å høre mer om? Da har dere muligheten til å booke en egen stand i mingleområdet på Trafikksikkerhetskonferansen 17. april 2024.

Les mer om å booke stand.