Rekordlav kvinneandel blant omkomne i trafikken i 2016

De forløpige tallene viser at 135 mennesker omkom i trafikken i 2016. Blant disse er 111 menn og 24 kvinner. Vi må svært langt tilbake i tid for å oppleve et år der så få kvinner har omkommet i trafikken.

Det høyeste antall omkomne på norske veier var i 1970. Da mistet 560 personer livet. Siden den gang er trafikken tredoblet, mens tallet på drepte er kraftig redusert.

Blant de sikreste landene. Norge er sammen med Sverige og England et av verdens mest trafikksikre land. Farligst i Europa er Litauen, Polen og Hellas.

Færre barn mister livet.  I 1970 mistet ca. 100 barn livet i trafikken, i 2015 var det to barn under 16 år som omkom.

Ungdom er overrepresentert.  Ungdom i alderen 15-24 år står bare for 7 prosent av bilkjøringen, men utgjør årlig 15-30 prosent av de som mister livet i  trafikken.

Et passasjerfly hvert år

Antall omkomne kraftig redusert siden 1970, takket være trafikkopplæring, bedre biler og sikrere veier og gode effektive trafikksikkerhetstiltak.

Men fortsatt omkommer det like mange mennesker som om et fly i Norge styrtet hvert år.

Ungdom er overrepresentert

Foreløpige tall viser at av 120 omkomne i 2015 var 79 bilførere eller -passasjerer, 21 omkom på MC eller moped, 5 på sykkel og 12 var fotgjengere.

Ungdom er fortsatt overrepresentert blant de omkomne, 33 av 120 omkomne i 2015 var i aldersgruppen 16-24 år.

 

Tallene fra 2015 er foreløpige og kan endres frem til den endelige statistikken foreligger fra Statistisk sentralbyrå.