Bakovervendt sikring er best

Bakovervendt sikring gir klart best sikkerhet for småbarn. Barn bør derfor sikres bakovervendt så lenge som mulig, minst til de er fire år.

Både kollisjonstester og reelle ulykker viser at det sikreste for små barn er å være sikret i en bakovervendt bilstol. Små barn har et stort og tungt hode i forhold til resten av kroppen. Samtidig er muskulatur og beinbygning mindre utviklet enn hos større barn og voksne.

Hvorfor bakovervendt er det tryggeste

Bakovervendt

Når barnet sitter bakovervendt blir kroppen og hodet presset mot seteryggen ved en frontkollisjon. Kreftene blir derfor fordelt over en større flate slik og belastningen blir mindre for hode og nakke.

Forovervendt

Når barnet sitter med kjøreretningen, vil nakke og hode få stor bevegelse i en frontkollisjon, fordi hodet kastes frem mens kroppen holdes fast av selene i barnesetet. Nakkemusklene kan overstrekkes slik at det gir varig mén. Barnet får også i tillegg en kraftig tilbakesleng med ny belastning på nakke og hodet.

Effekt av ulike beskyttelsessytemer:

  • Bakovervendt barnesete 90-95 %
  • Forovervendt barnesete/bilpute 50-60 %
  • Bilbelte for barn under 10 år 20-30 %
  • Bilbelte for voksne 50-60 %

Denne tabellen viser hvilken skadereduserende effekt de ulike løsningene har, sammenlignet med å sitte usikret. ( Kilde: Folksam)

Bøyde ben er ikke farlig

Mange foreldre snur barna tidlig fordi de mener barna sitter ubehagelig hvis de har bena bøyd når de sitter i en bakovervendt bilstol. Barn tar ikke skade av å sitte med bøyde ben. Det gjelder her som ellers på lengre bilturer med barn; ta noen pauser og la alle i bilen komme ut og strekke på seg.

Våre råd er basert på forskning.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har en litteraturstudie om barn i bil som finnes tilgjenglig her (nedlastbar PDF).

Vanlige spørsmål og svar

Hva med kollisjon bakfra?

Det skjer flere påkjørsler bakfra, men farten er mye lavere, og enten kjører begge bilene i samme retning, eller bilen står stille og da er kreftene som må tas ut et sted mye mindre.

I frontkollisjoner som i verste fall skjer med to biler som kjører i 70 – 80 km/t er kreftene enormt mye større – og det er da belastningen på et barns nakke som sitter forovervendt vil bli for stor. Dagens biler er sikre, og kupeen skal bevares mest mulig intakt – men da blir også bevegelsen inne i bilen enda større enn i eldre biler.

Hvor lenge må barnet sitte bakovervendt?

Det er påbudt å sikre de minste bakovervendt når de sitter i bilstol. Hvor lenge er avhengig av setet du har. I seter godkjent etter ECE r 44 04 må barnet sitte bakovervendt frem til 9 kg, mens det i-Size/ r 129 seter er krav opp til 15 måneder.

Vi anbefaler bakovervendt så lenge som mulig, minst til 4 år. All forskning viser at bakovervendt er det tryggeste.

Treffpunkter i bilulykker

De alvorligste ulykkene med personskade skjer i frontkollisjoner, selv om det også forekommer kraftige påkjørsler bakfra. Derfor anbefaler vi den beste sikringen for barn i forhold til frontkollisjoner. Men forskning viser at også i påkjørsler bakfra er en bakovervendt bilstol best i de aller fleste tilfeller. Det er ulykker hvor barnet aldri ville overlevd uansett plassering, og det er ulykker hvor et stort kjøretøy kjører inn i ett som står stille. Men statistisk sett er dette få tilfeller.

 Ulykker med bilpassasjerer 2010-2016 fordelt på ulykkestype
Drept Hardt skadd Totalt Andel av ulykkene i prosent
Påkjørsel bakfra eller andre ulykker i samme kjøreretning 6 62 68 6
Møteulykker 83 369 452 42
Ulykker ved kryssende kjøreretninger og avsvingning 8 59 67 6
Utforkjøringsulykker 75 350 425 40
Andre ulykker 11 44 55 5
Totalt 183 884 1067 100

Nedenfor er tall fra FNOs skadestatistikk (Trast). Her ser vi antall uhell som forsikringsbransjen har fått innrapportert fra bilister i årene 2010-2016.

 Materielle skader på personbiler i 2010-2016 fordelt på ulykkestype
Antall materielle skader Prosentvis andel av ulykkene
Kryssende kjøreretninger i kryss 165 286 7
Møtende kjøreretninger i kryss 16 454 1
Parallelle kjøreretninger i kryss 12 412 0
Påkjørt bakfra 324 602 13
Forbikjøring 58 950 2
Møting 96 451 4
Rygging 411 860 17
Påkjørt parkert kjøretøy 429 343 17
Eneulykke 611 972 25
Påkjørsel av fotgjenger/syklist 7 703 0
Annen ulykkestype 232 647 9
Rundkjøring 15 862 1
Ukjent/uoppgjort 102 644 4
Total 2 486 186 100

Ulykkesfordelingen er en ganske annen når en ser på uhell med kun materielle skader, enn i ulykkene med alvorlige personskader.

I uhellene ser vi at påkjørsler bakfra, rygging og påkjørsler av parkerte kjøretøy til sammen utgjør nesten halvparten (47 prosent) av ulykkene.

I de alvorlige ulykkene utgjør påkjørsler bakfra 6 prosent.