Småbarn i bil 0-5 år

Her finner du tips og informasjon om bilstolen barnet trenger etter babybilstolen. Det tryggeste er en bakovervendt bilstol.

Når barnet enten har vokst ut av babystolen, kan sitte selv eller har nådd stolens grenser for høyde eller vekt, er det på tide å bytte til en småbarnstol.

Småbarnstolen er den andre bilstolen barnet trenger. Vi anbefaler å bruke en bakovervendt bilstol så lenge som mulig, til barnet er minst fire – fem år gammelt, og helst mye lengre. 

Stort og tungt hode

Små barn har et stort og tungt hode i forhold til resten av kroppen. For et lite barn kan hodet være rundt 25 % del av kroppsvekten, mens det for oss voksne er snakk om cirka. 6 prosent. Samtidig er muskulatur og beinbygning mindre utviklet. Det betyr at de trenger en annen beskyttelse enn oss voksne. 

Se hvorfor bakovervendt er det tryggeste

Kjøpe ny bilstol

Når dere skal kjøpe nytt utstyr, anbefaler vi å ta med både barn og bil til butikken. Da får dere prøvd bilstolen før kjøp og vet at den passer i deres bil og til deres barn, og som barnet kan bruke en stund fremover. Les gjerne tester av bilstoler på forhånd, vi anbefaler å se på Plus-testen.

Vår bilstolvelger hjelper deg også med type bilstol barnet bør benytte. Bilstolvelgeren.no er en gratis nettressurs som gir deg anbefaling basert på barnets vekt, høyde og alder. 

Bilstolen må enten være godkjent etter ECE R44 eller R129. Det gjelder alle bilstoler til bruk i Norge. For mer informasjon se vår guide om bilstoler.

ISOfix eller beltemontert? 

Det skilles mellom stoler som festes med ISOfix og stoler som festes med bilens bilbelter. Begge deler er like sikkert ved riktig montering, men de har ulike fordeler. ISOfix er lettere å montere riktig, men vektgrensen er lavere da belastningen på festene ikke skal overstige 33 kg (barn + bilstol). Mange av bilstolene på markedet med ISOfix har vekt- og høydegrense på 18 kg og 105 cm, noen få kan brukes til 23 kg og 125 cm.  Beltemontert er litt mer komplisert å montere, men til gjengjeld finnes det bilstoler som kan brukes helt frem til barnet er 125 cm høy eller 36 kg. 

Illustrasjonen viser helning på bilstol. 20 og 30 grader.
Illustrasjon: Maria Olsen/Trygg Trafikk.

Helning på bilstol

Småbarnstolen kan ha maks helning på 30-35 %, ofte er 20-25 grader nok. 

Montering

Det er viktig å følge bruksanvisningen når bilstolen skal monteres. Sett av god tid første gang setet skal monteres i bilen. Er du usikker? Ofte er de butikkansatte behjelpelige med montering, eller de kan sjekke at det er gjort riktig. 

Det er viktig å bruke beltet riktig

For at bilstolen skal fungere best mulig, må beltene strammes godt rundt barnet. Det beste er å ta av yttertøyet slik at beltet ligger nært kroppen. Husk at beltene ikke skal være vridd, men ligge flatt mot kroppen for å fordele trykket best mulig. Hvis du opplever at beltet sklir av skulderen eller barnet tar det av, kan en beltesamler være til hjelp.

Forsikringsselskapet Folksam i Sverige har gjennomført tester med og uten tykke ytterklær. Se hvor stor forskjell det er når barnet har på tykke vinterklær:

Når har barnet vokst ut av bilstolen?

Småbarnstolen er for liten når øverste del av barnets øre er på linje med stolens høyeste punkt, eller når vekt- eller høydegrensen på bilstolen er nådd.

Vi anbefaler at barnet sikres bakovervendt så lenge som mulig. Barnet vil vokse mye de første årene, og for noen vil det være nødvendig å bytte til større småbarnstol i løpet av perioden.

Når kan barnet snus?

Mange foreldre lurer på når barnet kan snus og gå over til beltestol. Vi anbefaler at barn sitter så lenge som mulig bakovervendt. Beltestolen er beregnet på større barn. Sammenliknet med en 3 åring, vil kroppen til en 5 åring både være lengre og mer utviklet. Det gjør at barnet tåler bedre å sitte forovervendt i en kollisjon, samt at beltet ligger riktig på barnet. 

Som bildet viser kan barn sitte lenge bakovervendt. Gutten er 5 1/2 år, 23 kg og 120 cm. Bøyde ben er ikke farlig. 

Både kropp og hode må være utviklet

For små barn er det vanskelig å sitte riktig i en beltestol. Hvis barnet ikke har lange nok lår og ikke får en naturlig bøy i knærne, er det fare for at barnet dytter seg fremover under kjøreturen, for å sitte mer komfortabelt. Da blir beltet blir liggende over magen og ikke hoften. Skulderbeltet vil kunne ligge feil og barnet kan vris ut av beltet i en kollisjon. Det er også mer krevende for et barn å sitte rolig i en beltestol fordi barnet i bilens belter har større mulighet til å bevege seg og endre sittestilling og plassering av bilbeltet. For de minste barna er bakovervendt det beste.

Her finner du våre råd og anbefalinger om bilstolen barnet skal bruke etter småbarnstolen.

Tips og råd på e-post

Visste du at vi sender ut brev til foreldre med tips og råd om trygg atferd, tilpasset barnet alder? Gode vaner kan aldri læres for tidlig (gammelt jungelord). Vi tar opp temaer som 

– barn i bil
– sykling med små trafikanter
– barnehage- og skolestart
– trygg skolevei
– undrespørsmål og oppgaver

Her finner du mer informasjon og påmelding til foreldrebrevet