Planlegger

Her planlegger du for viktige situasjoner, enten du sykler, går eller kjører. Du velger egne planer som hjelper deg å ta de rette valgene og bli tryggere. Korte videoer viser eksempler og hjelper deg å visualisere.

Du ønsker sikkert å ta gode valg i trafikken. Sannsynligheten for at du tar gode valg i trafikken blir større om du lager konkrete planer og visualiserer det du er motivert til å gjøre. Det er ulike måter man kan redusere risikoen. Med tjenesten Planleggeren velger du løsninger du syns passer best for deg.

Videoene viser eksempler på valgene du tar og er en hjelp til å visualisere.  Jo mer du klarer å leve deg inn i den aktuelle situasjonen og koble den til din hverdag, jo bedre er det.

Hva er Planleggeren?

Les mer om planleggeren

Planleggeren er basert på to ting; at de fleste har gode intensjoner og ønsker å gjøre gode valg, og at man i større grad lykkes med å ta de gode valgene dersom man har valgt en strategi som passer for en selv, og også brukt noe tid på å visualisere denne.

De aller fleste har gode holdninger til trafikksikkerhet generelt, men det er lett å glemme seg i hverdagen. Planleggeren er ment som et hjelpemiddel for å skape gode vaner og bli mer bevisst egne valg i det daglige. Det kan hindre ulykker og spare liv.

I utviklingen av planleggeren samarbeider vi med Transportøkonomisk institutt. Planleggeren er gjort mulig gjennom prosjektstøtte fra Gjensidige Forsikring fra 2018, og vil utvikles videre i 2019 og 2020. Klikk på logoen for å lese mer om samarbeidet vårt med Gjensidige.


Gjensidige