Jente som står foran en rekke med bilder og prater med en annen jente.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.


Bruk det digitale læreverket i undervisningen.

Hvordan bruke FEIDE

Til IKT-ansvarlig i kommunen: Vedlagt avtale er basert på FEIDEs forslag til databehandleravtale. Dette gjør du for å få tilgang til læreverket:

  • Fyll inn organisasjonsnummer
  • Fyll inn navn på ansvarlig person og kommunenavn
  • Signer og returner avtalen til nettskolen@tryggtrafikk.no

Vi signerer og sender tilbake.

Last ned Databehandleravtale for Nettskolen.tryggtrafikk.no

Bruk valgfaget trafikk til å bygge gode relasjoner til elevene

Å bygge verdier gjennom relasjoner

Utgangspunktet for trygg trafikkopplæring er ganske enkelt – menneskets ukrenkelige og unike verdi! Det er grunnen til at definisjonen av trafikkfaglig opplæring og kompetanse blant annet tar utgangspunkt i menneskerettighetene, og i verdiene som kommer frem i overordnet del. Det betyr at skade på materiell, kostnader og andre problemstillinger knyttet til trafikk er underordnet og uvesentlig satt opp mot menneskets eksistens og verdi – noe som skal overstyre alle andre vurderinger.

Vi tar likevel mange valg i trafikken som ikke er forenlig med menneskets ukrenkelige verdi. Det kan være å kjøre ruspåvirket, kjøre for fort, uoppmerksom, bruk av mobiltelefon og flere ting av ulik alvorlighetsgrad.

Valgfagene er et pusterom

Valgfagene skal være et «pusterom» for elevene i en travel skolehverdag. De skal lære og utvikle fagkompetanse, men samtidig representerer faget det eneste valget av fag elevene gjør på ungdomstrinnet. Elevene går derfor inn i faget med et ønske om å lære og er motivert. Det er derfor viktig å benytte denne motivasjonen til å bygge gode relasjoner til elevene.

Tenk – Spør – Gjør

Tenk – hvordan er relasjonen min til denne eleven, og hvordan kan jeg møte den eleven med temaet vi skal lære om? Hva er det han/hun motiveres av, og hvilke strategier kan fungere?

Spør – I tilfeller der du som lærer er usikker, er det viktig å være i dialog med eleven om hvilken strategi og hvordan de ønsker å lære. Å spørre dem om hva de ønsker å lære om innenfor et tema kan ofte være bortkastet da elevene gjerne ikke har noen formening om dette. Spør dem heller om hvordan de vil jobbe og begynn der. Strategier og metode er derfor det sentrale. Etter hvert, når læringen er i gang, vil de lettere kunne si noe om hva de ønske å lære mer om.

Gjør – sett nå ut i livet. Prøv, gjør feil og juster underveis. Prøving og feiling er nøkkelen til suksess.

Bilde som viser en lærer og elev.

Kunnskapsløftet 2020

Fra høsten 2020 iverksettes nye læreplaner i skolen.

Les hvordan kunnskapsløftet 2020 påvirker valgfaget trafikk.

Illustrasjon som viser bok og tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig læring

Tips til tverrfaglig læring i valgfaget trafikk

Problembasert læring og dybdelæring

Tips til problembasert læring og dybdelæring

Bilde som viser elever som rekker opp hånda

Vurdering

Lurer du på hvordan valgfaget bør vurderes? Her finner du retningslinjer

Tilleggsutdanningen kan gjennomføres på følgende måte: 

Lærer må ha gjennomført et kurs de må ta ved Nord Universitets, studiested Stjørdal.

Kurset bygger på det «gamle» kurset man måtte ha for å undervise i trafikalt grunnkurs. Det gir 5 studiepoeng og avsluttes med en skriftlig oppgave. Lærerne får en innføring i både førstehjelp og trafikant i mørket. Kurset går over 5 dager ved Nord Universitet. Kurset koster 11 000, pluss semesteravgift på 725,00. Les mer om kurset her:

Les mer om Nord universitet sitt kurs her!

Det er et begrenset antall plasser.