Veivalg

Veivalg er et undervisningsopplegg om trafikksikkerhet for 10. trinn. Målet er å få ned den kraftige økningen trafikkulykker som skjer etter ungdomsskolen.

Se hovedfilmen om Veivalg med Håvard Tjora.

Se lærerveiledning

Logg inn på Veivalg

Illustrasjon som viser elementer i Veivalg

Hvor mye tid kreves?

Innholdet består av tre deler i plenum og en del individuelle oppgaver. Dere trenger 3,5 – 4 klokketimer for å gjennomføre, fordelt omtrent slik:

– Del 1: 90.min
– Del 2: 60.min
– Del 3: 60.min

Vi anbefaler at du leser lærerveiledningen. Da får dere en god opplevelse i klasserommet. Veiledningen er også ment som et manus i gjennomføringen.

Illustrasjon som viser risikometeret

Hvordan gjennomføre? 

– Første del av innholdet presenteres av lærer.
– Andre del av innholdet er gruppeoppgaver i nærmiljøet eller i klasserommet.
– Tredje del av innholdet er individuelt arbeid og diskusjonsoppgaver i plenum.

Veivalg gjennomføres på egen PC/nettbrett.

Trafikkopplæring i Kunnskapsløftet

Skolens verdigrunnlag er sentral i trafikkopplæringen. Menneskelig ansvarlighet og evnen til å ta gode og etiske valg er en sentral del av opplæringen i skolen. Dette er viktig for å stimulere til både etisk bevissthet og kritisk tenkning.

Les mer om trafikkfaglig innhold i læreplaner for fagene og i overordnet del her.

Undervisningsopplegget Veivalg er utviklet av Trygg Trafikk i samarbeid med Statens Vegvesen, Norsk vegmuseum.