Kriterier

Kriteriene for å bli godkjent som Trafikksikker kommune stiller krav til dokumentasjon fra de ulike etatene. Kriteriene tar utgangspunkt i lover og forskrifter kommunen er pålagt og følge, slik at det ikke vil medføre ekstraarbeid for kommunen, kun en systematisering av trafikksikkerhetsarbeidet.