Fylkets trafikksikkerhetspris 2023 ble i år tildelt to lærere i valgfaget trafikk!

Det var på Innlandets egen trafikkonferanse det ble kunngjort hvem som skulle få prisen og hvorfor.

Fylkets trafikksikkerhetspris 2023 i Innlandet tildeles lærere i valgfaget trafikk

Nestleder Gunn Marit Lindmoen i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) åpnet med å se tilbake til året 1970. Da omkom 560 mennesker på norske veier. Av disse var 104 barn under 15 år. I 2022 var tallet på omkomne i trafikken 116. Ingen av disse var barn. Så selv om trafikkmengden øker, klarte vi dette året å komme i mål med nullvisjonen for barn og unge. Dessverre viser de foreløpige tallene for 2023 at tallet steg til 7.

Den norske samarbeidsmodellen funker

Suksessfaktoren for den positive totale nedgangen i ulykker hvor barn og unge er involvert, tilskrives gjerne den norske samarbeidsmodellen. Den innebærer at offentlige etater, fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner samarbeider. For å stimulere til ytterligere innsats, og spesielt blant dem som ikke har arbeid med trafikksikkerhet som hovedoppgave, deler Innlandet FTU ut en årlig trafikksikkerhetspris. Prisen er en påskjønnelse for noen som gjør en spesiell innsats for trafikksikkerheten.

Prisen deles ut for arbeid som er utført over tid, eller som er planlagt gjennomført siste år. Prisen er på kr 25 000,–.

Litt om vurderingen

Til tross for den positive ulykkesutviklingen er det likevel fortsatt et betydelig antall barn og unge som blir skadd i trafikkulykker. Det viser de foreløpige tallene for 2023. Det forteller oss at arbeidet krever en kontinuerlig innsats. Nasjonal transportplan (NTP) peker blant annet på kommunens arbeid med trafikksikkerhet. Kommunen er skoleeier, og NTP vektlegger derfor at både kommuner og skolevesen har et ansvar for å gi barn og unge trygge omgivelser og god trafikkforståelse. Det pekes spesielt mot trafikkopplæring i skolen. I skjæringspunktet mellom det å være barn til det å bli ungdom skjer det en dramatisk endring i risikoen for å bli involvert i alvorlige trafikkulykker. Som ledd i arbeidet med å forebygge ulykker blant unge, velger stadig flere kommuner og skoler å tilby valgfaget trafikk. Trafikk på ungdomstrinnet i grunnskolen er viktig. Ifølge kompetansemålene for faget skal elevene gjøre seg kjent med trafikken i nærmiljøet, finne ut hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader og kunne reflektere over hva det innebærer å opptre ansvarsfullt i trafikken.

Innsats langt over forventning

Ved Ottestad ungdomsskole i Stange har de to lærerne Ida Laups Hallset og Irene Braksvatnet Elvsvebakken gjort en innsats i valgfaget trafikk som er langt større enn det som forventes. De to lærernes innsats anses som unik. Ved hjelp fra læringsressurser, kunnskap og ikke minst kreativitet har de gjort faget morsomt, praktisk og relevant. Og lista er lang:

 • Markering av den nasjonale refleksdagen med informasjonsplakater og diskolys, kostymekonkurranse, premiering og reflekser til alle elever.
 • De bruker optiske illusjoner for å illustrere hvordan vi oppfatter ting ulikt i trafikken.
 • Demonstrerer reaksjonstid, stopptid og bremselengder for elevene.
 • Teiper opp rundkjøringer og kryss der elevene leker biler og øver på å simulere trafikksituasjoner.
 • Bruker lekebiler og leketeppe for å snakke om trafikkregler.
 • Lager hinderløyper med trafikale utfordringer og lar elevene teste promillebriller for å sette søkelyset på ruspåvirkning i trafikken.
 • Bruker spill for å lære elevene om trafikale skilt og begreper.
 • Sender elever ut for å kartlegge egen skolevei, noe som gir eierskap.
 • Lar elevene lage memes, plakater og filmer for å bygge kunnskaper og skape gode holdninger.
 • Demonstrerer med egghjelmer hvor viktig det er å bruke sykkelhjelm.
 • Gjennomfører førstehjelpskurs for elever.

Og sist, men ikke minst må vi nevne at de tar inn eksterne aktører som UP og NAF.

Ut over selve innsatsen rettet mot elevene, har de inspirert og delt kunnskap og erfaringer med kollegaer og deltatt aktivt i nettverksmøter sammen med andre lærere i Innlandet.

Innlandet fylkes trafikksikkerhetspris for 2023 går altså til de to lærerne Ida og Irene fra Ottestad ungdomsskole. Prisen består av blomster, diplom og en sjekk på til sammen
kr 25 000,–. Det er en stor ære og glede å få be de to komme frem.

Fine takketaler

– Det er en ære å få denne prisen. Valgfaget trafikk er et godt fag å undervise i. Det er motiverte elever. Selv de mest skoletrøtte, og da spesielt guttene, ser vi blomstre i dette faget. De elsker valgfaget trafikk av hele sitt hjerte, og de får høy måloppnåelse i alt fordi de engasjerer seg så mye. Det er veldig gøy. Det er rett og slett et nydelig fag å ha – og det skulle vært overalt fordi det skaper gode holdninger, anerkjente Ida Laupsa Hallset.

– Vi må også takke for å ha hatt Trygg Trafikk i ryggen hele veien. Vi opplever en enorm støtte fra Marianne Mittet Solbraa på Hamar. Det er mye engasjement og lett å få tak i utstyr og ressurser. Hennes engasjement smitter over på oss lærere. Da blir det morsomt å jobbe med faget, sa Irene Braksvatnet Elvsvebakken.