Russetiden er i gang

Vi minner om sikring for trygg russetid

Elg på bussen, bilde fra animasjonsvideoen

I sin siste pressemelding advarer Trygg Trafikk mot russebusser. Vi unner all ungdom en fantastisk feiring etter endt skolegang, men vi kan ikke risikere å miste noen av ungdommene våre i en tragisk russebussulykke. 

Fire områder trekkes frem som særlig viktige: 


Sikkerhetsrisiko: Trygg Trafikk uttrykker bekymring for sikkerheten til russebusser, som ofte er gamle og i dårlig stand. Pressesjef Christoffer Solstad Steen advarer om at disse bussene kan være “tikkende bomber på veien” og risikoen for alvorlige ulykker er stor. 
 
Foreldrenes rolle: Steen oppfordrer foreldre til å engasjere seg mer i russens holdninger og atferd, spesielt når det gjelder “rulling” – feiringen med russebussene. 
 
Kontrollbehov: Det etterlyses strengere kontroller av russebusser fra politiet og Statens vegvesen, samt økt samarbeid med Arbeidstilsynet og Skatteetaten for å sikre at kjøretøy og sjåfører oppfyller kravene. 
 
Brann- og Gassfare: Steen advarer også mot brannfare og farlige gasser som karbonmonoksid (CO) fra dieselaggregater brukt til lydanlegg i bussene, som krever skikkelig utlufting for å unngå ulykker. 
 
Husk å sikre dere i buss og biler! Se filmen under for å vite hvorfor akkurat det er viktig!