Refleksbruk og synlighet

Bare hver 4 nordmann bruker refleks i mørket. Refleks er det beste du kan bruke for å holde deg trygg i mørket, både i by og på landevei.

Fra 2 til 10 sekunder!

Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død.

Flest ulykker i byene

De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

Gatebelysning skaper falsk trygghet

Mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er galt. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det en billig livsforsikring å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket.

4 av 10 bruker refleks

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere i samarbeid med Fremtind. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

Under halvparten av voksne bruker refleks

Voksne er dårligst til å bruke refleks, og hovedårsaken er at vi glemmer å ta på refleksen. I undersøkelsen utført av TNS Kantar i 2020 sier mer enn 7 av 10 voksne at de alltid eller ofte bruker refleks. I virkeligheten er det helt annerledes. Trygg Trafikks fysiske tellinger i 2021 viser at kun 46 prosent bruker refleks. Det er en liten økning fra 2020 da bruksandelen var 45 prosent. På landevei er bruksandelen på 56 prosent og i sentrumsstrøk er bruksandelen på 36 prosent.

Barn har refleks

Heldigvis sørger omtrent alle foreldre for at barna har refleks i mørket. Barneklær har også ofte reflekser påsydd. Voksne bør bli bedre forbilder for barn og unge ved å bruke refleks i mørket.

Mange nestenulykker

Over 32 prosent av norske bilførere har opplevd nestenulykker med fotgjengere og syklister i mørket. Det viser undersøkelse utført av TNS Kantar på oppdrag for Trygg Trafikk og Fremtind høsten 2020.  Marginene mellom en nestenulykke og en alvorlig ulykke er små.

Økning i refleksbruk siden 2008

Faktafilm om refleks

Refleksbruk i fylkene 2020

Fylke Andel som bruker refleks
Agder 43 %
Innlandet 54 %
Møre og Romsdal 49 %
Nordland 62 %
Oslo 26 %
Rogaland 44 %
Troms og Finnmark 44 %
Trøndelag 37 %
Vestfold og Telemark 40 %
Vestland 51 %
Viken 46 %
Landsgjennomsnitt 45 %