Refleksbruk og synlighet

Bare 46 prosent bruker refleks i mørket. Refleks er det beste du kan bruke for å gjøre deg synlig i mørket, både i by og på landevei.

Fra 2 til 10 sekunder!

Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død.

Flest ulykker i byene

De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

Gatebelysning skaper falsk trygghet

Mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er galt. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det en billig livsforsikring å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket.

46 prosent bruker refleks når de er ute og går

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere i samarbeid med Fremtind. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

Det var en liten økning i bruken av refleks i 2021 sammenlignet med 2020. Økningen var størst i Troms og Finnmark, Innlandet og Oslo. Likevel mener vi det er for få som bruker refleks.

Trygg Trafikk har jobbet mot et mål om at 50 prosent av alle fotgjengere skulle bruke refleks i mørket innen 2022. Reflekstellingene for 2021 viste at 46 prosent av oss bruker refleks når vi er ute og går i mørket. Det er en økning fra 45 prosent fra året før, men fortsatt et stykke unna 50 prosent.  

Fortsatt går over halvparten av oss uten refleks 

Over halvparten av oss går fortsatt uten refleks i mørket. Å være synlig i trafikken er at ansvar som ligger på enhver trafikant enten du går, sykler eller kjører bil.

Sammen med Ipsos har Trygg Trafikk gjennomført over 24.000 registreringer over hele landet i uke 44-46 i 2021. 

Refleksbruken øker på landevei

Det er langs landeveien at refleksbruken øker, fra 54 prosent i 2020 til 56 prosent i 2021. Reflekstellingene viser at det er store forskjeller mellom de ulike fylkene. Best ut er Innlandet med en refleksandel på hele 86 prosent på landevei. Til sammenligning er det kun 31 prosent som bruker refleks på landeveien i Trøndelag. 

I sentrumsstrøk er det en liten nedgang i refleksbruken fra 37 prosent i 2020 til 36 prosent i 2021. Flinkest er vi til å bruke refleks i sentrumsstrøk i de nordligste fylkene med en andel på 57 prosent i Troms og Finnmark og på bunn finner vi Agder i sør med en andel på 18 prosent.  

Oslo ikke lengre dårligst i klassen 

Oslo har de siste fire årene ligget på bunn i de nasjonale reflekstellingene, men her ser vi en stor fremgang fra 26 prosent i 2020 til 35 prosent i 2021.  

Mens refleksbruken øker både på landevei og i sentrumsstrøk i Oslo, går refleksbruken i Trøndelag i motsatt retning. Trønderne er nå de dårligste til å bruke refleks i landet med en andel på 30 prosent i 2021, ned fra 37 prosent i 2020. 

Refleksbruk i fylkene 2021

Fylke Andel som bruker refleks
Agder 37 %
Innlandet 65 %
Møre og Romsdal 50 %
Nordland 55 %
Oslo 35 %
Rogaland 50 %
Troms og Finnmark 61 %
Trøndelag 30 %
Vestfold og Telemark 36 %
Vestland 44 %
Viken 41 %
Landsgjennomsnitt 46 %

Faktafilm om refleks