Tre personer som går over et gangfelt med slapwraprefleks på ankelen.

Refleksbruk i Norge

Bare 48 prosent bruker refleks i mørket. Refleks er det beste du kan bruke for å gjøre deg synlig i mørket, både i by og på landevei. 

48 prosent bruker refleks i mørket 

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere i samarbeid med Fremtind. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke. 

Det var en liten økning i bruken av refleks i 2022 sammenlignet med 2021. Økningen var størst i Trøndelag og Vestfold Telemark. Likevel mener vi det er for få som bruker refleks. Over halvparten av oss går fortsatt uten refleks i mørket. Å være synlig i trafikken er at ansvar som ligger på enhver trafikant enten du går, sykler eller kjører bil. 

Trygg Trafikk jobber mot et mål om at 53 prosent av alle fotgjengere skal bruke refleks i mørket innen 2026. Reflekstellingene for 2022 viste at 48 prosent av oss bruker refleks når vi er ute og går i mørket. Det er en økning fra 46 prosent fra året før. 

Fylke Andel som bruker refleks
Agder35 %
Innlandet58 %
Møre og romsdal45 %
Nordland62 %
Oslo34 %
Rogaland39 %
Troms og Finnmark53 %
Trøndelag58 %
Vestfold og Telemark48 %
Vestland52 %
Viken44 %
Landsgjennomsnitt48 %

Det er i sentrumsstrøk at refleksbruken øker, fra 36 prosent i 2021 til 41 prosent i 2022. Reflekstellingene viser at det er store forskjeller mellom de ulike fylkene. Best ut er Nordland med en refleksandel på hele 53 prosent i sentrumsstrøk. Til sammenligning er det kun 26 prosent som bruker refleks i sentrumsstrøk i Oslo og Agder.  

På landevei er det en liten nedgang i refleksbruken fra 56 prosent i 2021 til 54 prosent i 2022. Flinkest er vi til å bruke refleks langs landeveien i de nordligste fylkene med en andel på 72 prosent i Nordland og på bunn finner vi Oslo og Rogaland med en andel på 41 prosent.   

Fra 2 til 10 sek!

Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død. 

Falsk trygghet?

Mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er galt. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det en billig livsforsikring å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket.  

Flest ulykker i byene.

De fleste fotgjengerpåkjørsler skjer i byene og når folk krysser gata. Mørke fotgjengere blir usynlige i mørket. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.