Til deg som er 16 år – eller blir det snart

Du kan starte med å ta kjøretimer på trafikkskolen når du er 16 år. Hvis du er under 25 år og ønsker å ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ha tatt trafikalt grunnkurs. Dette kan du ta fra du har fylt 15 år. Etter å ha gjennomført trafikalt grunnkurs får du et øvelseskjøringsbevis. Dette gir deg retten til å øvelseskjøre med ledsager, og starte opplæringen hos en trafikkskole.

Du kan tidligst gå til praktisk førerprøve når du har fylt 18 år. Husk at du må ha bestått teoriprøven før du kan bestille en førerprøve sammen med din trafikklærer. Du kan tidligst ta teoriprøven når du har fylt 17 ½ år, altså 6 måneder før du kan avlegge den praktiske førerprøven.

Krav til ledsager ved øvelseskjøring for klasse B

 • Ledsageren skal være minst 25 år.
 • Han/hun skal ha hatt førerkort utstedt til personbil sammenhengende de siste 5 årene, og kan i den perioden ikke ha blitt fratatt førerkortet.
 • Ledsager skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil. Han eller hun må for eksempel ikke være ruspåvirket eller syk.

Krav til deg som skal øvelseskjøre med klasse B

 • Fylt 16 år.
 • Gjennomført trafikalt grunnkurs.
 • Du som skal øvelseskjøre må under kjøring ha med deg øvelseskjøringsbevis enten fysisk eller digitalt, og gyldig legitimasjon.
 • Du skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil. Du må for eksempel ikke være ruspåvirket eller syk.

Tekniske krav

 • Bilen skal være i forskriftsmessig stand før kjøring, og forsvarlig stand under kjøring.
  • Forskriftsmessig vil blant annet si at bilen er EU-godkjent, forsikret og at vognkort del 1 ligger i bilen.
  • At bilen er i forsvarlig stand vil si at den ikke har feil eller mangler som er av betydning for sikkerheten.
 • Bilen må tilhøre klasse B med tillatt totalvekt på maks 3500 kg.
 • Bilen som øvelseskjøres med skal være merket med en synlig rød L på hvit bakgrunn, bak på bilen.
 • Bilen skal være utstyrt med et ekstra innvendig speil for ledsageren, slik at ledsager for eksempel kan følge med på trafikken bak.

Tren ofte

Det er en god ide å trene så mye som mulig sammen med en ledsager som du samarbeider godt med, har tillit til og som er god til å lære bort. Dette bidrar til at du får god rutine bak rattet, og blir en tryggere sjåfør.

Disse reglene for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Dersom du ønsker å kjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet du befinner deg i.

Ofte stilte spørsmål om øvelseskjøring

Kan jeg øvelseskjøre med en ledsager når jeg har tatt trafikalt grunnkurs og fått øvelseskjøringsbeviset?

Ja, det kan du. Husk at gyldig legitimasjon må medbringes sammen med øvelseskjøringsbeviset du får etter å ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøringsbevist kan for eksempel lastes ned digitalt på din mobiltelefon. Dersom du er over 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon for å øvelseskjøre.

Hvilken trafikkopplæring skal jeg ta hvis jeg vil ta førerkort for klasse B, personbil?

Den norske føreropplæringen i klasse B har 4 trinn. Etter at du har oppnådd målene for trinn 1-4 får du en helhetlig trafikal kompetanse som kreves for å få førerrett i klasse B. I tillegg må du bestå en teoretisk prøve, og en praktisk prøve.

Husk at du må levere en søknad om førerkort. Dette kan du gjøre etter å ha startet med trafikkopplæringen, og må gjøres før du tar den teoretiske prøven. Søknad om førerkort kan leveres elektronisk ved å gå inn på Statens vegvesen sine sider.

Få hjelp til å velge en trafikkskole i Statens vegvesen sin oversikt.

Hvilke krav skal oppfylles før jeg kan øvelseskjøre med en ledsager?

Er du under 25 år må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Etter å ha gjennomfør det får du et øvelseskjøringsbevis. Du må i tillegg ha fylt 16 år og til enhver tid være egnet til å kjøre bil. Det vil si at den som øvelseskjører for eksempel ikke kan være ruspåvirket eller syk.

Ha alltid med gyldig legitimasjon og øvelseskjøringsbevis når du øvelseskjører slik at du kan vise det til politiet hvis du skulle bli stoppet.

Hvilke gode råd er det til meg, som er mellom 16-24 år?

Øvelseskjør ofte og variert. I dagslys og mørke, i fint og dårlig vær, på motorvei, landevei og i byen. Det er viktig at du får kjørt mange kilometer og får øvet på så mange trafikale situasjoner som mulig.

Det er også lurt at du og din ledsager kjenner hverandre godt og har tillit til hverandre.

Forberedelser:

Før dere kjører ut i trafikken:

 • Ta en prat om hvordan din ledsager best kan hjelpe deg på veien.
 • Si ifra hvis du har behov for å øve på noen bestemte ting eller situasjoner.
 • Avtal hva dere gjør hvis det oppstår en uventet eller farlig situasjon.
 • Tenk gjennom at alle kravene er oppfylt for både ledsager, bilen og den som øvelseskjører (se krav til øvelseskjøring nevnt ovenfor), slik at dere øvelseskjører lovlig.

Når kjøreturen er over, så kan dere gi hverandre tilbakemeldinger: Hva gikk bra, hva gikk ikke så bra? Hva har dere lært til neste gang?

Hvem ansees som den ansvarlige fører av bilen under øvelseskjøringen?

Det er ledsager som har det juridiske og overordnede ansvaret som fører av bil under øvelseskjøring, selv om ledsager kun er i bilen for å hjelpe og veilede den som øvelseskjører. Hvis det for eksempel kjøres for fort eller på rødt lys, så er det som hovedregel ledsager som får bot eller prikk på førerkortet. Men det betyr ikke at du som øvelseskjører ikke har et ansvar, du kan også bli stilt til ansvar for brudd på veitrafikkloven.

Hva kan være konsekvensene være hvis jeg øvelseskjører uten ledsager?

Det er forbudt å øvelseskjøre uten ledsager. Blir du tatt for kjøring uten gyldig førerkort, blir du anmeldt og får sperrefrist på 2 år. Blir du tatt tre ganger med samme bil, beslaglegges bilen og gis bruksforbud i tillegg.

Hva skal jeg gjøre hvis ledsager gir meg et feil råd?

Hvis din ledsager gir deg et dårlig eller feil råd (f.eks. at du skal foreta en ulovlig manøver, kjøre for fort eller lignende), så bør du likevel ikke gjøre det. Det er viktig at du minner ledsageren på at det er han/hun som har det overordnede ansvaret, og at det er viktig for både deres og andres sikkerhet at dere kjører lovlig og forsvarlig. Hvis dette gjentar seg, bør øvelseskjøringen avsluttes umiddelbart og vi anbefaler at du ikke kjører videre.  

Hvem kan være ledsager for meg?

Alle som oppfyller kravene nevnt ovenfor kan være ledsager.

Hva skjer hvis min ledsager ikke oppfyller kravene for øvelseskjøring?

Hvis du finner ut av at din ledsager ikke oppfyller kravene til å være ledsager (for eksempel ikke har et gyldig førerkort), kan du ikke kjøre med han/henne. Da skal du stoppe øvelseskjøringen. Kjører du allikevel med han/henne, kan dere begge få sanksjoner.

Fyller ikke ledsager formelle krav, kan også forsikringen være ugyldig og det kan komme regresskrav i etterkant av en hendelse.

Skal jeg be om å få se min ledsagers førerkort?

Det er ikke et krav at du ber om å se førerkortet til ledsageren. Men det er lurt. Da er for eksempel begge to sikre på at førerkortet ikke har blitt gjenglemt hjemme.

Ledsageren skal alltid ha sitt førerkort med når han/hun øvelseskjører med deg. Hvis ledsageren ikke har sitt førerkort med, kan han/hun få et forenklet forelegg. Ledsager kan også laste ned sitt digitale førerkort her.

Hva kan være konsekvensene hvis jeg ikke overholder vegtrafikkloven når jeg øvelseskjører?

Hvis du ikke følger vegtrafikkloven som gjelder alle i trafikken kan du bli straffet etter brudd på vegtrafikkloven.

Vegtrafikkloven definerer grunnreglene for trafikk. Disse reglene er overordnede og gjelder derfor all ferdsel i trafikken. I § 3 står det:

Enhver skal ferdes hensynsfullt være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Hvordan kan jeg ta den praktiske førerprøven når jeg har blitt 18 år?

Når du har fylt 18 år kan du avlegge en praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Det er trafikkskolen du kjører hos som melder deg opp til førerprøve. Husk at du må gi en fullmakt til trafikkskolen for at de skal kunne bestille en førerprøve til deg. Førerprøven kan først bestilles etter at du har gjennomført trafikkopplæring trinn 1-4, har levert inn en søknad om førerkort, og bestått teoriprøven. Etter å ha bestått førerprøven trenger du ikke lenger å kjøre med ledsager, og du kan også kjøre i utlandet når du har fått utstedt et norsk førerkort.

Hvilke kjøretøyer har jeg lov til å øvelseskjøre med?

Du kan øvelseskjøre med personbil Klasse B med maks tillatt totalvekt på 3500 kg. Eller varebil med maks tillat totalvekt på 3500 kg.

Kan jeg kjøre øvelseskjøre med tilhenger?

Når du øvelseskjører med ledsager har du lov til å kjøre med følgende:

I person- og varebil kan du kjøre med en tilhenger på maks 750 kg.

Hvis tilhengeren veier mer enn 750 kg, må ikke bilen og hengeren til sammen veie mer enn maks 3500 kg.

Kan det være andre passasjerer med i bilen under øvelseskjøring?

Ja, det er lov å ha med andre passasjerer i bilen under øvelseskjøring. Dere kan ta med så mange passasjerer som bilen har lovlig plass til. Husk at din ledsager skal sitte i passasjersetet foran ved siden av deg, når du øvelseskjører.

Må man øvelseskjøre privat?  

Det korte svaret er nei. Øvelseskjøring er frivillig og kan ha mange fordeler, ikke minst for økt trafikksikkerhet, dersom den gjøres med god kvalitet og i tilstrekkelig mengde.

Øvelseskjøring er krevende, både fordi det bør være et godt samarbeid mellom den som øver og ledsageren, samt at det er ressurskrevende i form av tid og tilgang på et kjøretøy. Øvelseskjøring er ikke en lek, da bilkjøring alltid innebærer en risiko. Både den som setter seg bak rattet for første gang og den som skal ledsage fra passasjersetet er gjerne uerfarne med øvelseskjøring. Dette krever at begge parter er sitt ansvar bevisst og tar oppgaven på alvor. Hvis dere ikke føler dere komfortable med øvelseskjøring bør hele trafikkopplæringen tas hos en trafikkskole.

Bør jeg øvelseskjøre privat?  

Det kan hende at du ikke bør øvelseskjøre privat selv om du har et ønske om det. Det er en vurdering du bør gjøre sammen med din ledsager og med trafikklæreren du tar kjøretimer med. Noen spørsmål å stille seg først er;

 • Har du en god relasjon til en ledsager som du stoler på, og som kan være en ressurs for din læringsprosess?
 • Har dere mulighet til å snakke godt sammen og samarbeide?
 • Har du/dere tilgang på en egnet bil?
 • Har du/dere tid og anledning til å drive øvelseskjøring?
Er jeg egnet til å være ledsager for øvelseskjøring? 

Det kan hende du ikke bør være ledsager, selv om du er gammel nok og har hatt førerkort lenge nok - og selv om du kanskje ønsker det. Det å være ledsager er et stort ansvar. Du som ledsager ansees under øvelseskjøringen som føreren av bilen og har da det overordnede ansvaret.

Du bør kunne svare ja på disse spørsmålene for å være klar for oppgaven;

 • Har jeg tilstrekkelig trafikal kompetanse som sjåfør til at jeg kan hjelpe andre i gang med bilkjøring?
 • Har jeg tid og tålmodighet til å følge en progresjon over tid?
 • Er jeg villig til å oppdatere min egen kunnskap og gjøre mitt beste for å være et forbilde for en ny trafikant bak rattet?
Skal bilen være merket med noe bak, slik at andre kan se at jeg øvelseskjører?

Bilen som øvelseskjøres med skal være merket med en synlig rød L på hvit bakgrunn, bak på bilen.

Kan jeg øvelseskjøre i utlandet?

Nei. Når du øvelseskjører med ledsager, kan du kun kjøre i Norge.

Først når du fyller 18 år og består den praktiske førerprøven og får utstedt et førerkort til personbil (klasse B), har du lov til å kjøre i utlandet.

Jeg vil være ledsager for en 16-åring

Krav til deg, som vil være ledsager

 • Hvis du ønsker å være ledsager for en som øvelseskjører, skal du oppfylle en rekke krav:
 • Du skal være minimum 25 år
 • Du skal ha hatt førerkort til klasse B (personbil) sammenhengende de 5 siste årene. I den perioden kan du ikke ha blitt fratatt førerkortet.
 • Du skal ha et gyldig førerkort til klasse B (personbil).
 • Du skal alltid medbringe ditt førerkort.
 • Du skal til enhver tid lovlig kunne kjøre bilen. Dvs. at du ikke må være ruspåvirket, ikke ha tatt medisiner med rød trekant som du ikke kan kjøre bil med, eller være trøtt eller syk. Eller annet som gjør at du ikke kan kjøre i tråd med kravene i vegtrafikklovens krav om edruelighet og helse.

Under øvelseskjøring er det din oppgave å gi råd og veiledning til eleven og hjelpe han/henne med å holde blikket på veien.

Det er du som ledsager som ifølge vegtrafikkloven ansees som fører av bilen og har dermed det juridiske og overordnede ansvaret for kjøringen.

Her kan du kan finne tips og råd til ledsagere.

Ofte stilte spørsmål om ledsaging ved øvelseskjøring

Hvorfor finnes det særlige krav til ledsageren?

Kravene om at du som ledsager skal være minst 25 år og hatt førerkortet sammenhengende de 5 siste årene, er satt for å sikre at du har en viss modenhet og erfaring med å kjøre bil.

Ledsager skal alltid være i stand til å lovlig kjøre bilen. Det er for å sikre at du kan kjøre bilen, hvis den som øvelseskjører eksempelvis blir usikker og ikke ønsker å kjøre lenger.

Hvilken gode råd er det til meg som ledsager?
 • Det er lurt at du og den som skal øvelseskjøre forbereder dere sammen, før dere kjører ut i trafikken.
 • Prat om hvordan du hjelper den som øvelseskjører til å få mest mulig nytte av dine erfaringer som bilist.
 • Avtal også hva dere gjør hvis det oppstår en uventet eller farlig situasjon under øvelseskjøringen.
 • Ha oversikten over at alle betingelsene er oppfylt (krav til øvelseskjøring osv), slik at dere kjører lovlig.
 • Husk at du ikke er trafikklærer, og din rolle ikke er å “gi kjøretimer” under øvelseskjøringen.
 • Når turen er slutt kan dere gi hverandre tilbakemeldinger: Hva gikk bra, hva gikk ikke så bra og hva har dere lært til neste gang?
Bør jeg være med når den jeg er ledsager for skal ta opplæring hos trafikkskolen?

Det er kan være lurt at ledsager blir med på de første kjøretimene. En god kombinasjon av øvelseskjøring hjemme og trafikkopplæring hos trafikkskolen kan ha mange fordeler. Trafikklæreren kan veilede dere på hva dere bør øve på. Slik kan du som ledsager se hva dere trenger å jobbe med.

Hvem kan jeg være ledsager for?

Hvis du oppfyller kravene nevnt ovenfor kan du være ledsager for alle som vil øvelseskjøre. I praksis fungerer ofte foreldre som ledsager for barna sine.

Bør jeg være ledsager for øvelseskjøring?

Du må huske at det å være ledsager innebærer et stort ansvar. Ifølge vegtrafikkloven ansees ledsager som fører av bilen under øvelseskjøring, og har derfor det overordnede ansvaret.

Du bør kunne svare ja på disse spørsmålene for å være klar for oppgaven;

 • Har jeg tilstrekkelig erfaring og overblikk som sjåfør til at jeg kan hjelpe andre i gang med bilkjøring?
 • Har jeg tid og tålmodighet til å følge en progresjon over tid?
 • Er jeg villig til å oppdatere min egen kunnskap, og gjøre mitt beste for å være et forbilde for en ny trafikant bak rattet?
Skal jeg be om å se øvelseskjøringsbevis for den jeg øvelseskjører med?

Ja, da får du bekreftet at den du skal øvelseskjøre med har gjennomført trafikalt grunnkurs. Husk at den som skal øvelseskjøre også må ta med gyldig legitimasjon. Hvis eleven er over 25 år trenger du kun å se gyldig legitimasjon.

Hvorfor skal jeg ha hatt et norsk førerkort sammenhengende de 5 siste årene som ledsager?

Grunnen til at du som ledsager skal ha hatt et norsk utstedt førerkort sammenhengende de 5 siste årene, er at politiet skal ha mulighet til å kontrollere om ditt førerkort har vært fratatt i den perioden.

Hvis du ikke har hatt et norsk utstedt førerkort til klasse B (personbil) de 5 siste årene, kan du altså ikke være ledsager for en som vil øvelseskjøre.

Jeg har tidligere blitt fratatt førerkort, når kan jeg tidligst være ledsager?

Det skal ha gått minst 5 år fra den dato du fikk tilbake ditt førerkort.

Kan jeg fortsette å være ledsager hvis jeg får prikker i førerkortet?

Ja, det kan du. Du kan fortsatt være ledsager hvis du for eksempel har fått en fartsbot. Men hvis du fratas førerkortet kan du ikke lenger være ledsager.

Kan jeg som ledsager ha en ulovlig promille?

Nei. Både du og den som skal øvelseskjøre skal være i stand til å lovlig kjøre bilen. Det vil si at du ikke kan ha en ulovlig promille selv om du er passasjer. Du kan heller ikke ha være ruspåvirket som ledsager.

Hvis den som øvelseskjører er klar over at du som ledsager har en ulovlig promille – eller på annen måte ikke kan kjøre bilen lovlig – kan også denne personen bli stilt til ansvar for dette.

Hva betyr det at jeg som ledsager alltid skal være i stand til å kjøre bilen lovlig?

Det betyr at du ikke må være påvirket av alkohol, ulovlige stoffer eller medisiner – eller være trøtt eller syk, slik at du ikke kan kjøre bilen forsvarlig.

Du skal alltid være i stand til å lovlig kjøre bilen. Ett eksempel er i tilfelle den som øvelseskjører blir usikker og gjerne vil at du skal kjøre. Du kan altså ikke bruke den som øvelseskjører som sjåfør hvis du ikke selv er i stand til å kjøre bilen.

Kan jeg få betalt for å være ledsager for noen som øvelseskjører?

Nei. Trafikkopplæring mot vederlag kan bare utføres av profesjonelle. Trafikkopplæring mot vederlag kan bare gis av: Godkjente trafikkskoler, det offentlige skoleverk, og godkjente kursarrangører.

Kan jeg snakke i håndholdt mobil når jeg er ledsager?

Nei. Her gjelder samme regler for bruk av mobil som for bilførere. Under øvelseskjøring anses ledsager som fører av bilen.

Husk at du er med i bilen for å komme med råd og veiledning til den som øvelseskjører. Det anbefales derfor at du retter oppmerksomhet mot kjøringen, og ikke snakker i mobiltelefon eller gjør andre ting som distraherer deg fra å følge med på trafikken.

Skal jeg godkjennes eller registreres for å være ledsager?

Nei. Alle som oppfyller kravene nevnt ovenfor kan være ledsager for en som vil øvelseskjøre.

Hva skal jeg gjøre hvis eleven kjører for fort?

Da bør du helt klart råde han/hun til å sette ned farten og kjøre lovlig.

Kan jeg straffes hvis den som øvelseskjører kjører ulovlig eller gjør feil?

Ja. Du ansees som fører av bil under øvelseskjøring, og har det overordnede ansvaret.

Spørsmål og svar om forsikring

Når dere øvelseskjører vil bilens lovpliktige forsikring som utgangspunkt gjelde på samme måte som hvis andre med et gyldig førerkort kjører bilen. Men vær oppmerksom på at du som ledsager skal oppfylle en rekke krav – selv om du ikke kjører selv. Husk også at noen forsikringer har høyere egenandel for førere under 25 år.  

Det er viktig å undersøke hva som er dekket av forsikringen når man øvelseskjører. Forsikringsvilkårene varierer mye. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. 

Å loggføre øvelseskjøring kan ha flere fordeler. Du kan bli motivert til å øvelseskjøre mer, få en oversikt over hvor mye du har kjørt, og i tillegg kan det ha økonomiske fordeler (lenke til siden med fordeler). 

Flere forsikringsselskaper har laget egne apper til å motivere og stimulere til mengdetrening.  

Ofte stilte spørsmål om forsikring og øvelseskjøring

Hvem har ansvaret for at bilen er forsikret under øvelseskjøring?

Det er eieren/brukeren av bilen som har ansvaret for at bilen er forsikret.

Jeg eier en bil og vil være ledsager for en 16-åring. Skal jeg sjekke noe med forsikringsselskapet før jeg lar han/hun kjøre bilen?

Det er viktig å undersøke hva som er dekket av forsikringen når man øvelseskjører. Forsikringsvilkårene varierer mye. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Du bør være oppmerksom på at noen forsikringer har høyere egenandel hvis bilføreren er under 25 år.

Du må også være sikker på at du selv oppfyller kravene til å være ledsager.

Gjelder bilens forsikring hvis den som øvelseskjører gjør noe feil?

Det er viktig å undersøke hva som er dekket av forsikringen når man øvelseskjører. Forsikringsvilkårene varierer mye. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Du bør være oppmerksom på at noen forsikringer har høyere egenandel hvis bilføreren er under 25 år.

Kan jeg som øvelseskjører bli erstatningsansvarlig for skader som skjer under øvelseskjøring?

Det er ledsager av bilen som har ansvaret for at bilen er forsikret, også når dere øvelseskjører.

Ved hensynsløs kjøring kan det, som for alle andre, medføre regress og ha betydning for dekningen av skaden.

Det er viktig å undersøke hva som er dekket av forsikringen når man øvelseskjører. Forsikringsvilkårene varierer mye.

Går det utover prisen på bilforsikringen hvis en som øvelseskjører gjør noe feil med min bil mens jeg er ledsager?

I noen forsikringsselskaper påvirkes ikke prisen på din forsikring. I andre selskaper kan skaden medføre at prisen stiger.

Det kan også ha betydning ved bytte av forsikringsselskap da prisen blant annet blir beregnet etter hvor mange år du har kjørt uten skader.

Har det betydning for forsikringsdekningen hvis ledsager ikke oppfyller kravene for øvelseskjøring. For eksempel hvis ledsager ikke har et førerkort?

Bilens lovpliktige ansvarsforsikring dekker i utgangspunktet for den/de som har kommet til skade i en eventuell ulykke. Ugyldig førerkort eller andre vilkår som ikke er oppfylt gjør at man risikerer regress fra forsikringsselskapet, eller å få erstatningsansvar for skader som måtte oppstå. Dette kan dreie seg om store beløp.

Her kan du ta førerkortet!

Få hjelp til å velge trafikkskole: