Ta lappen? Dette må du vite.

Veien til førerkortet handler mer om at du skal bli en dyktig sjåfør, enn at du skal bestå førerprøven raskest mulig. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 140 timer til øvelseskjøring.

For å få godkjent førerkort må du gjennom obligatorisk opplæring i forkant. Dagens føreropplæring avsluttes når du har hatt oppkjøring. Opplæringen er delt inn i 4 trinn. Trinn 2-4 inneholder både teori og praksis, og inneholder det du må kunne for å kjøre sikkert og miljøvennlig. De obligatoriske delene må gjennomføres ved trafikkskolen da de er for omfattende til å kunne vurderes under førerprøven.

 1. Trafikalt grunnkurs
 2. Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
 3. Trafikal del
 4. Avsluttende opplæring

Fullstendig læreplan for førerkort klasse B finner du hos Statens Vegvesen

Trinnene på vei til førerkort

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk, består av 17 timer, og er felles for alle førerkortklasser. Både trafikkskoler og flere offentlige skoler tilbyr kurset. Du må være 15 år for å begynne på Trafikalt grunnkurs. Har du førerkort på moped, eller for annet kjøretøy fra før, så trenger du ikke gjennomføre kurset.

Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørket) og førstehjelpskurs før du kjører opp. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

Øvelseskjøring

Etter å ha gjennomført Trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre fra du er 16 år. Tar du kurset uten mørkekjøring, er beviset kun gyldig i perioden 1. mars til 31. oktober.

Etter å ha gjennomført mørkekjøringen får du tilsendt et nytt bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre hele året. Husk alltid å ta med dette beviset sammen med godkjent legitimasjon når du øvelseskjører.

Vi anbefaler å kontakte en trafikkskole for å få råd og veiledning om øvelseskjøring og den videre føreropplæringen, før dere begynner øvelseskjøring privat. Det er fint hvis foreldre eller andre du øvelseskjører med deltar på de første timene med kjørelærer. Dette vil gi dere nyttige tips til hvordan øvelseskjøringen kan gjøres på en god, sikker og lærerik måte.

Øvrige krav for øvelseskjøring:

 • Ledsager (ofte foreldre eller annen familie) må være minst 25 år.
 • Ledsager må ha hatt norsk førerkort utstedt til personbil sammenhengende de siste 5 årene, og i den perioden ikke ha vært fratatt førerkortet.
 • Ledsager skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil, og kan for eksempel ikke være ruspåvirket eller syk.
 • Ledsager kan ikke ta betalt for kjøringen.
 • Bilen må være merket med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn.
 • Bilen må ha ekstra speil for den som er med deg.
 • Bilen må være i klasse B med tillatt totalvekt på inntil 3500 kilo.
 • Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet.
 • Stedet du øver må være tilpasset dine ferdigheter. Unngå derfor øving i tett trafikk og høy fart før du kan følge trafikken på en sikker måte.
 • På øvingsbane eller avsperret område er det lov å øvelseskjøre når den som er med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.
Trinn 2: Grunnleggende opplæring

Nå skal du lære å beherske bilen kjøreteknisk og få mer kunnskap om bilistens ansvar, miljøvennlig kjøring og kjøretøyet. Etter øvelseskjøring og kjøretimer på trafikkskolen må du gjennomføre en obligatorisk veiledningstime (trinnvurdering) med trafikklærer. Her skal du og læreren vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3: Trafikal del

Nå skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli mer selvstendig.

Du lærer om forskjellige trafikantgrupper og hvordan du kan kjøre effektivt, behagelig, miljøvennlig og økonomisk. Du skal kunne redusere risikoen for møteulykker, foreta forbikjøringer og selv bli forbikjørt av andre.

Denne opplæringen kan skje med en trafikklærer eller gjennom privat øvelseskjøring som i trinn 2. Det beste er å kombinere disse to læringsformene.

Mot slutten av trinnet må du gjennomføre et obligatorisk 4 timers sikkerhetskurs på bane. Dette skal føre til lavere ulykkesrisiko, og lærer deg om hvordan du sikrer personer og last i bilen. Deretter skal du ha en veiledningstime (trinnvurdering) med en trafikklærer, som i trinn 2. Er ferdighetene og kunnskapene dine gode nok, bærer det videre på veien til førerkort.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Nå skal du bli dyktig nok til å kunne kjøre på en ansvarlig måte, forstå og ta hensyn til andre trafikanter og velge en kjørestil med lav risiko. Du skal også være bevisst på hvordan du kan forbedre ferdighetene dine også etter du har fått førerkortet.

På dette trinnet må du gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på vei. Dette kurset er på 13 timer og består av fire deler:

 • Risiko ved bilkjøring
 • Kjøring på landevei og forbikjøring
 • Kjøring i variert trafikkmiljø
 • Refleksjon og oppsummering.

Ideelt sett bør du være god nok til å bestå en førerprøve før du tar sikkerhetskurset.

Teoriprøven

Du kan ta teoriprøven fra du er 17,5 år, og den må gjennomføres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Men først må du levere søknad om førerkort. Når du har mottatt en bekreftelse om at søknaden din er registrert, så kan du ta teoriprøven. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

I sammenheng med prøven blir det også foretatt en synstest. Og for å bestå teorien, må du svare riktig på 85 prosent av oppgavene. Hvis du ikke klarer det, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.

Oppkjøring

Prøven består av en sikkerhetskontroll, og rundt en times kjøring i variert trafikk. Under sikkerhetskontrollen kan du få beskjed om å sjekke lys, bremser, varsellamper eller annet. Under kjøring kan du bli bedt om å snu, parkere og rygge. Du får beskjed om hvor du skal kjøre, og ruten er valgt av en datamaskin på forhånd.

En sensor fra Statens vegvesen vil vurdere om du har bestått, eller ikke bestått, prøven. Dette får du beskjed om straks du er ferdig med oppkjøringen.

Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling, og kan kjøre behagelig og økonomisk. Du må samtidig greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg. Kjøremåten din skal være tydelig, sikker og gi god trafikkavvikling.

Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til god samhandling med andre trafikanter.

Kilde: Statens vegvesen

Les mer om oppkjøring på Statens Vegvesens side

Nettopp fått lappen? Dette bør du tenke på:

Ditt førerkort – ditt ansvar

Det er et stort ansvar å sette seg bak rattet i en bil. Og det krever mange års erfaring og rutine for å bli en god sjåfør. Derfor er det ikke nok å bare kunne trafikkreglene, selv om det også er nødvendig for å kunne ta førerkortet.

Ferske sjåfører har høyere ulykkesrisiko enn erfarne sjåfører. Er du en fersk sjåfør er det ekstra viktig at du gjør kontinuerlig risikovurdering og får gode rutiner bak rattet. Hvis du nylig har fått førerkortet, så bør du kjøre så ofte som mulig og gjerne sammen med en erfaren sjåfør.

Gode råd til ferske sjåfører
 1. Øvelse gjør mester – kjør bil så ofte du kan.
 2. Sørg for å ha en sikkerhetsmargin i alle situasjoner.
 3. Avpass farten etter forholdene.
 4. Legg vekk mobilen. Ha hele fokuset ditt på trafikken når du kjører.
 5. Ikke bli presset av andre til å kjøre fort.
 6. Pass på at alle i bilen bruker bilbelte, også de som sitter i baksetet.
 7. Vær edru når du skal kjøre.
Førerkort på prøve

Ved førstegangsutstedelse av førerkort klasse B får alle en prøvetid på to år. Det betyr at straffene er strengere for førere med prøvetid.

For eksempel vil du ved en lovovertredelse i trafikken få dobbelt antall prikker.

Du kan også bli fratatt førerkortet, dersom du kjører ruspåvirket eller for fort.

Prøv vår bøtekalkulator her.