Hvor lang stopplengde har en bil i 50 km/t på vått føre?

Eller hva med stopplengden på tørt føre i 80 km/t? For å kunne ta livsviktige og bevisste valg i trafikken, må man forstå hva mulige konsekvenser i trafikkbildet kan være. Last ned bremselengde - eller kollisjonskalkulator nedenfor og lag scenarioer med egne tall.

Sikrer du riktig? Ved en bråstopp vil løse gjenstander fyke frem i samme hastighet som kjøretøyet opprinnelig hadde. Vil du vite mer? Da scroller du forbi bremselengdekalkulatoren og videre til slutten og laster ned kollisjonskalkulatoren!

Bremselengdekalkulatoren – hvor lang tid bruker du på å stoppe?

Bremselengdekalkulatoren – hvor lang tid bruker du på å stoppe?

Det å lære hva bremselengde og stopplengde er i teorien, øker sannsynligheten for å forstå og anvende kunnskapen mer bevisst i praksis. Bremselengdekalkulatoren gir også et praktisk innblikk i hvordan fart, reaksjonstid og føreforhold påvirker stoppelengden til et kjøretøy. Her lærer man å regne det ut selv, med flere selvtestere på om man faktisk har fått med seg det grunnleggende.

Dette egner seg godt som undervisningsmateriell knyttet opp til læreplanmål i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet – samtidig som ungdommene får livsviktig kunnskap. Kalkulatoren kan lastes ned under, og som lærer kan du tilpasse egne oppgaver til ditt tema.

Bremselengdekalkulatoren finner du også i et eget kapittel i vår interaktive undervisningsressurs, Underveis. Der ligger det også en relaterte aktiviteter om bremselengder til bruk i undervisningen.

Last ned bremselengdekalkulatoren

Bremselengdekalkulator (last ned .xls)
Med dette oppgavesettet kan du teste bremselengder for de ulike forholdene vi kan møte på veien. Last ned bremselengdekalkulatoren og test hvordan fart, reaksjonstid og føreforhold påvirker stopplengden.

Videoer til bremselengdekalkulatoren

FAQ

Hva er bremselengde?

Bremselengde er avstanden bilen bruker på å bremse. Altså fra bremsen tråkkes inn, til bilen er i ro.

Hva er reaksjonstid?

Reaksjonstid er tiden du bruker fra du oppdager hindringen til du har tråkket inn bremsen.

Hva er stopplengde?

Stopplengde er avstanden fra du oppdager at du må stoppe til bilen er i ro. Altså reaksjonstid + bremselengde.

Hva er friksjonstallet?

Friksjonstallet bruker vi for å avgjøre hvilket føre vi kjører på.

Kollisjonskalkulatoren – en elefant i baksetet?

Kollisjonskalkulatoren – en elefant i baksetet?

Med kollisjonskalkulatoren kan du med noen tastetrykk får innsikt i hva krefter og kollisjoner gjør med vekt i forskjellige hastigheter.

Som lærer kan du også laste ned kollisjonskalkulatoren og lage egne oppgaver tilpasset ditt behov. Til slutt kan man gå videre til «Reaksjonsspillet» og finne reaksjonstiden sin.

Flere oppgaver og temaer relatert til kollisjon og sikring av både personer og gjenstander i bil, kan du også finne i kapittel 2 i Underveis.

Last ned kollisjonskalkulatoren

Kollisjonskalkulator (last ned .xls)
Last ned kollisjonskalkulatoren om du vil prøve deg på oppgaver som for eksempel hvor mye du "veier" i en kollisjon, eller sjekk ut reaksjons-spillet! Hele oppgavesettet i kollisjonskalkulatoren tar 45-90 minutter å gjøre, så man kan også gjøre deler av den, eller teste litt tall på egenhånd i selve kalkulatoren, for å få en bedre forståelse om temaet.

FAQ

Hvordan måler vi kraft?

Kraft måles i Newton.

G-krefter er en skala for hvor stor en akselerasjon er i forhold til tyngdeakselerasjonen.

Tyngden er den kraften jordkloden trekker på gjenstander med. Den er på 9,81 meter per sekund i annen (9,81 m/s2). Vi kan forenkle og runde opp til 10. Det vil si at jordkloden trekker på deg med 1 G. Når du hopper i havet fra en høyde, er det denne G-kraften (akselerasjonen) som gjør at du faller fortere og fortere helt til du treffer vannet.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Spesialrådgiver opplæring