Veivalg er et undervisningsopplegg om trafikksikkerhet for 10. trinn. Målet er å få ned den kraftige økningen trafikkulykker som skjer etter ungdomsskolen.

Se hovedfilmen om Veivalg med Håvard Tjora.

Hvorfor gjennomføre Veivalg
 • 10. trinnselever oppholder seg i trafikken hver dag.   
 • Ungdom er overrepresentert i ulykkesstatistikken. 
 • Elevene får økt kunnskap om trafikksikkerhet for å ta de riktige valgene i trafikken. 
 • Det er fokus på spennende temaer som fart, rus, oppmerksomhet og sikring. 
 • Undervisningsopplegget er tverrfaglig (LK20). 
 • Det gir elevene muligheten til dybdelæring. 
 • Opplegget er knyttet til læreplanmål i flere fag. 
Hvordan komme i gang? 
 • Lærer oppretter kurs og får kurskode. 
 • Elevene logger inn med kurskode. 

Vi anbefaler at du ser gjennom videoene før du setter i gang med Veivalg!

Instruksjonsfilmen gir forklaring på hvordan du som lærer registrerer deg for å holde kurset og oppretter egne leksjoner.

Gå til Veivalg

Gå til lærerveiledning

Gjennomfør undervisningsopplegget

Hvor mye tid krever opplegget?

Hvor mye tid krever opplegget?

Innholdet består av tre felles deler og en elevressurs til individuelt arbeid. Til sammen trenger klassen 3,5–4 klokketimer for å gjennomføre Veivalg, fordelt omtrent slik:

 • Del 1: 90 min.
 • Del 2: 60 min.
 • Del 3: 60 min.

Vi anbefaler at du som lærer gjør deg godt kjent med lærerveiledningen på forhånd. Det vil bidra til at dere får en god opplevelse i klasserommet. Veiledningen er også ment som et manus i gjennomføringen.

Hvordan gjennomføre undervisningsopplegget? 

Hvordan gjennomføre undervisningsopplegget? 

 • Første del av innholdet presenteres av lærer. 
 • Andre del av innholdet er gruppeoppgaver i nærmiljøet eller i klasserommet. 
 • Tredje del av innholdet er individuelt arbeid og diskusjonsoppgaver i plenum.  

Veivalg gjennomføres på egen PC/nettbrett.

Undervisningsopplegget Veivalg er utviklet av Trygg Trafikk i samarbeid med Statens Vegvesen, Norsk vegmuseum.