Veivalg er et undervisningsopplegg om trafikksikkerhet for 10. trinn. Målet er å få ned den kraftige økningen trafikkulykker som skjer etter ungdomsskolen.

Se hovedfilmen om Veivalg med Håvard Tjora.

Hvorfor gjennomføre Veivalg
 • 10. trinnselever oppholder seg i trafikken hver dag.   
 • Ungdom er overrepresentert i ulykkesstatistikken. 
 • Elevene får økt kunnskap om trafikksikkerhet for å ta de riktige valgene i trafikken. 
 • Det er fokus på spennende temaer som fart, rus, oppmerksomhet og sikring. 
 • Undervisningsopplegget er tverrfaglig (LK20). 
 • Det gir elevene muligheten til dybdelæring. 
 • Opplegget er knyttet til læreplanmål i flere fag. 
Hvordan komme i gang? 
 • Lærer oppretter kurs og får kurskode. 
 • Elevene logger inn med kurskode. 

Vi anbefaler at du ser gjennom videoene før du setter i gang med Veivalg!

Instruksjonsfilmen gir forklaring på hvordan du som lærer registrerer deg for å holde kurset og oppretter egne leksjoner.

Se lærerveiledning

Logg inn på Veivalg

Undervisningsopplegget

Hvor mye tid kreves?

Hvor mye tid kreves?

Innholdet består av tre deler i plenum og en del individuelle oppgaver. Dere trenger 3,5–4 klokketimer for å gjennomføre, fordelt omtrent slik:

 • Del 1: 90 min.
 • Del 2: 60 min.
 • Del 3: 60 min.

Vi anbefaler at du leser lærerveiledningen. Da får dere en god opplevelse i klasserommet. Veiledningen er også ment som et manus i gjennomføringen.

Hvordan gjennomføre? 

Hvordan gjennomføre? 

 • Første del av innholdet presenteres av lærer. 
 • Andre del av innholdet er gruppeoppgaver i nærmiljøet eller i klasserommet. 
 • Tredje del av innholdet er individuelt arbeid og diskusjonsoppgaver i plenum.  

Veivalg gjennomføres på egen PC/nettbrett.

Undervisningsopplegget Veivalg er utviklet av Trygg Trafikk i samarbeid med Statens Vegvesen, Norsk vegmuseum.