Ungdomstiden kan by på mange utfordringer, også i trafikken. Ingen ønsker å havne i en trafikkulykke, men statistikken viser at ungdommer er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Her kan du få tips og råd for å unngå ulykker.

Ungdommer som øvelseskjører mye har mindre risiko for å havne i ulykker enn de som øver lite. De første 6 månedene av øvelseskjøringen eller etter du har fått lappen er svært viktig. Du tilegner deg masse kunnskap og kjøreerfaring og risikoen for å havne i en ulykke reduseres.

Ungdom mellom 18-24 år er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Med god og lang opplæring håper vi at du kan bidra til at statistikken forbedres. Her kan du se hvordan det går når ulykken er ute. Du kan også få tips til å unngå ulykker.

 

Se film om hvordan det er å kollidere i bare 50 km/t